Tahsilu Nezâiri’l-Kur’an’ı Bağlamında Hakîm Tirmizî’de Vücûh ve Nezâir (Süleyman KAYA)

Öz Eserin alandaki eksikliği doldurduğu aşikârdır. Eser okunduğunda, vücûh ve nezâirden hareketle Hakîm’in nasıl bir anlam kırılmasına yöneldiği görülecektir. Dolayısıyla Kur’an’ın anlaşılması noktasında hem akademik camiaya hem de araştırmacılara katkı sağlaması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Vücûh, Nezâir

___

Tahsilu Nezâiri’l-Kur’an’ı Bağlamında Hakîm Tirmizî’de Vücûh ve Nezâir Süleyman KAYA Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016