Yazma Eserler Terminolojisi

Öz Bu kitap, el yazmaları ile ilgilenen araştırmacıların terminolojik bilgiye sahip olmalarının yanında yanlış tespitlerde bulunmaları sebebiyle hataya düşmelerinin de önüne geçilmesi ve eserlerden düzgün bir şekilde istifade edebilmeleri açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Yazma Eser

___

Yazma Eserler Terminolojisi, Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017