Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt: 8 - Sayı: 2 -2020Son Sayı