Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

  • ISSN: 2602-4144
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2017
  • Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

23b 13.9b