Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: İbrahim Güran YUMUŞAK

20.7b 5.4b