GOOGLE TRENDS “BİTCOİN” ARAMALARI İLE BİTCOİN/USD FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: ARDL SINIR TESTİ

2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, kriptoloji biliminden faydalanan ve dijital bir sanal para birimi olan kripto para, son yıllarda en çok tartışılan ekonomik kavramlardan biri olmuştur. Bu çalışmada yatırımcı ilgisini temsil eden Google arama sayılarının paylaşıldığı Dünya geneli Google Trends “Bitcoin” aramaları ile Bitcoin/USD fiyatlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile Google aramaları ve Bitcoin/USD”nin birbirleri üzerinde açıklayıcı bir etkileri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bitcoin/USD verileri investing.com adresinden, Trend verileri ise https://trends.google.com/ temin edilmiştir. Araştırılan veri seti 26.04.2015 ve 19.04.2020 arasındaki haftalık 261 gözlemden oluşmaktadır. Bu çalışma da, Bitcoin/USD ile “Bitcoin” kelimesinin aranma sayısı arasındaki ilişki ARDL testi ile incelenmiştir. Fiyat değişkeninin(Bitcoin/USD) logaritmik değişkeni oluşturulmuştur. Philips Perron (PP) ve Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testleri ile serilerin durağanlıkları kontrol edilmiştir. Fiyat değişkeni (Bitcoin/USD) I(1) birinci farkta, Bitcoin değişkeni (Google trends) I(0) seviyede durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra değişkenleri arasındaki ilişki ARDL ile incelenmiştir. ARDL testi sonuçlarına göre, kısa ve uzun dönemde aralarında bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Yapılan sınır testine göre bu iki değişken arasında eş bütünleşme var olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca yapılan Granger Testine göre Bitcoin google arama sayısı ile (Fiyat) Bitcoin/USD arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığı elde edilmiştir. Bitcoin/USD Fiyatlarında bir değişim insanları google üzerinden bitcoin aramasına itmektedir. Bu sonuçlar Bitcoin’in halk arasında merak edilen ve takip edilen bir sanal para birimi olduğu, bu parada meydana gelen bir hareketliliğin bitcoin’e olan ilgiyi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler Stata 14,2 programı ile analiz edilmiştir.

___

  • AKocabıyık, T., Teker, T., & Aksoy, E. (2020). Google Trends ‘Dolar’ Aramaları ile Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , 258-271.
  • Erten, E. (2018). Google Trends Arama Hacim Endeksi Ve Borsa İstanbul İlişkisi: BİST 100 Örneği Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Eyal, I., Gencer, A. E., Sirer, E. G., & Renesse, R. v. (2016). USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI ’16). , 45-59.
  • Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri:Bitcoin. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 96-113.
  • Sönmez, A. (2014). Sanal Para Bitcoin. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July 2014 Volume 4 Issue 3 , 1-14.
  • Turan, Z. (2018). Kripto Paralar, Bitcoin, Blockhain, Petro Gold,Dijital Para ve Kullanım Alanları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1-5.
  • Yıldız, M. S. (2018). Google Arama Trendleri: Türkiye'de Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Aramalarİçin Bir Uygulama. ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ , 168-179.
  • Zeybek, Ö., Uğurlu, E., & Yüceoğlu, B. (2018). Google Arama Trendi Verileriyle Tüketicilerin Harcama Niyetleri Öngörülebilir mi? :Çevrim İçi Perakende Sektörü Uygulaması. 19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI , 1125-1143.