LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL OTOBÜS A.Ş. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMASI

Lojistik sektörü, dijital dönüşüm ile gelen teknolojik gelişmeler, müşteri satın alma davranışlarındaki değişiklikler, yeni iş modelleri, pazara yeni girenler, demografik, siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle büyük değişimlerle karşı karşıyadır. Bu gelişmelerden en önemlisi olan dijital dönüşüm, işletmelerin nasıl çalıştığı ve müşterilere nasıl değer kattığına dair köklü değişiklikler ortaya çıkaran, kültürel bir değişimdir. Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek mümkün değildir ancak web 2.0, mobil bilişim, geniş bant İnternet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin İnterneti ve 3 boyutlu yazıcıların çığır açan etkisi yeni bir dönem başlatmıştır. Dijital dönüşüm lojistik sektöründe süreçleri, verileri, nesneleri, üreticileri, tedarikçileri, pazarlamacıları ve müşterileri daha etkin yollarla birleştirmeyi, doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişiye (veya makineye) ulaştırmayı, verileri karar verme süreçleri için daha faydalı bilgilere dönüştürmeyi ve fiziksel aygıtlar ile nesneleri yerinde, hızlı karar verme için kullanabilmeyi mümkün hale getirmektedir. Sektörde dijital dönüşüme örnek olarak bir kamu kuruluşu olan İstanbul Otobüs A.Ş.’nin akıllı ulaşım sistemi incelenmiştir.

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE LOGISTICS SECTOR AND SMART TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATION OF ISTANBUL OTOBÜS A.Ş.

The logistics sector faces major changes due to technological developments such as digital conversion, changes in customer purchasing behavior, new business models, new entrants to the market, demographic, political and economic developments. The most important of these developments is the digital transformation that brings about fundamental changes in how businesses work and how they add value to customers. It is not possible to reduce the digital conversion to a few technologies, but among others web 2.0, mobile computing, broadband Internet, cloud computing, digital media, big data, artificial intelligence, augmented reality, the Internet of objects and the 3D printer have initiated a new era. Digital transformation integrates processes, data, objects, producers, suppliers, marketers and customers in more efficient ways in the logistics sector to transfer the right information to the right person (or machine) at the right time, to convert data into more useful information for decision-making, and to use objects and devices for quick decision making. The application of Smart Transportation Systems at Istanbul Otobüs A.Ş. is discussed as an example of digital transformation in public transportation. 

___

  • Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK