Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2016 Cilt: 16 - Sayı: 3

423 125

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

22 6

Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretmen Davranışları

Süleyman Göksoy,Kemal Arıcan,Mamhut Sağır

20 6

Öğrenen Özerkliği Konusu

Fahritdin Şanal

20 6

Annelerin Çocuğunu Kabul Düzeyi İle Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ezgi Akşin Yavuz,Gülçin Güven,Dilan Bayındır,Türker Sezer,Elif Yılmaz

25 8