Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1992
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

58.1b 17.5b