Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1992
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

57.8b 16.9b