Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt: 10 Sayı: 2 -2023Son Sayı