BRIGITTE LABBÉ VE MICHEL PUECH'IN AŞK VE DOSTLUK ŞİDDET VE ŞİDDETSİZLİK BAŞLIKLI KİTAPLARIİLEANNE FINE'IN KORKUNÇ IVAN VE NITSHILL CADDESİNİN MELEĞİ ROMANLARINDA DOSTLUK, SEVGİ VE ŞİDDETSİZLİK

Şiddet çağdaş toplumların en ciddi sorunlarından biridir. İnsan saldırganlığı üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, saldırgan davranışların büyük ölçüde öğrenildiğini gösterir. Bu nedenle çocuklara yönelik yazılan kitaplarda, dostluk, sevgi, dayanışmayla ilgili iletiler, bu tip davranışları örnekleyen modellerin sunulması, şiddet kullanmadan şiddetle nasıl başa çıkılabileceğiyle ilgili öneriler büyük bir önem taşır. Fransız felsefeciler Brigitte Labbé ve Michel Puech çeşitli basitleştirerek, kavramları karşılaşabilecekleri olaylarla örnekleyerek anlatan bir kitap dizisi yayımlamışlardır. Bu dizide yer alan kitaplardan ikisi Aşk ve Dostluk, Şiddet ve Şiddetsizlik başlıklarını taşır. Çocuk romanlarıyla tanınan İngiliz yazar Anne Fine Nitshill Caddesinin Meleği ve Korkunç Ivan başlıklı romanlarında akran zorbalığı ve akran dayanışması konularını ele alır. Bu çalışmanın amacı, Labbé ve Puech ile Fine'ın yukarıda söz edilen kitaplarında sevgi ve dostluğun hangi yönlerinin vurgulandığını, hangi tutum ve davranışların sevgi ve dostluk örnekleri olarak sunulduğunu, yazarların çocuklara akran kullanmadan başa çıkabilmeleri için neler önerdiklerini göstermek; böylelikle, iki farklı toplumun yazarlarının şiddetsiz bir dünya yaratmaya katkıda bulunma çabalarını gözler önüne sermektir Bu çalışma, her iki ülkenin yazarlarının çocuklara şiddet döngüsü yerine sevgi döngüsü yaratmayı, akran zorbalığıyla karşılaştıklarında anne-babalarından ya da öğretmenlerinden yardım istemekten kaçınmamalarını önerdiklerini; çocuklara, şiddet kullanmadan, kararlı bir duruşla akran zorbalığının üstesinden nasıl gelebileceklerini gösterdikleri ortaya koymuştur. Bunun yanısıra, FineKorkunç Ivan adlı romanında dışarlıklı bir karakter yaratarak, şiddet içeren geleneksel İngiliz anaokulu şarkılarını da eleştirir

AMITY, LOVE, NON-VIOLENCE IN LOVE AND AMITY (L'AMOUR ET L'AMITIÉ)AND VIOLENCE AND NON-VIOLENCE (LA VIOLENCE ET LA NON-VIOLENCE)BY BRIGITTE LABBÉ, MICHEL PUECHAND THE ANGEL OF NITSHILL ROAD AND IVAN THE TERRIBLE BY ANNE FINE

Violence is one of the most serious problems in contemporary societies. Recent studies on human aggression have shown that aggressive behaviours are largely learnt. Therefore, in the books written for children the messages concerning amity, love and solidarity; the presentation of the models exemplifying such behaviours; the suggestions concerning the ways of dealing with violence non-violently are of utmost importance. The French philosophers Brigitte Labbé and Michel Puech have published a series of books in which they have explained various concepts to children, simplifying and exemplifying them with the events which the child may face in everyday life. The two of the books in this series have been titled Love and Amity and Violence and Non-Violence. The British writer Anne Fine, best known for her novels for children, has dealt with peer bullying and peer solidarity in her novels entitled The Angel of Nitshill Road and Ivan the Terrible. The aim of this paper is to exhibit what aspects of love and amity have been emphasized, what attitudes and behaviours have been presented as the examples of love and amity, what these writers have recommended children so that they cope with peer bullying non-violently in the books mentioned above, and thus, to display the efforts of the writers from two different societies to contribute to create a world free from violence. This paper reveals that the writers of both countries have recommended children to create the cycle of love instead of the cycle of violence and not to avoid seeking help from parents or teachers when they encounter peer bullying, and that the writers have shown children how to cope with peer bullying non-violently by taking a firm stand against it. Besides, creating an outsider, Fine has been able to criticize traditional English nursery rhymes containing violence in Ivan the Terrible

___

BACANLI, Hasan (1999). Eğitim Psikolojisi: Gelişim ve Öğrenme, Nobel, Ankara.

ERON, Leonard D. (1994). "Theories of Agression: FromDrivestoCognitions", Aggressive Behavior: Current Perspectives (Ed. Rowell L. Huesmann ), Plenum Press, New York, ss. 3-10.

FINE, Anne (2010a). The Angel of Nitshill Road, Egmont, London. - (2010b). IvantheTerrible, Egmont, London.

HAVIGHURST, Robert J. (1956). "Research on the Developmental Task Concept", The School Review, Vol: 64, No:5, ss. 215-223.

LABBE, Brigitte, Puech, Michel (2005). L'Amour et L'Amitié, Milan, Toulouse. - (2006). La Violence et La Non-Violence, Milan, Toulouse.

MORGAN, T. Clifford ve ark.(1989). Introduction to Psychology, McGraw-Hill, Singapore

___