REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U

Ping-Pong, Mme Duranty tarafından işletilen bir kafede, Amerika ürünü olan bir tilt makinesiyle oynayan insanların zaman içinde bu makinenin yaşamlarını nasıl denetlediğini anlatan bir oyundur. Makine oyun kişilerinin düşlerini, duygularını kısaca yaşamlarını yönlendirecek özelliklere sahiptir. Yanıp sönen ışıklarıyla tıpkı bir sanat yapıtı gibi onları fazlasıyla büyülemektedir. Eğer âşık olurlarsa, bu kafeye gelip tilt makinesiyle oynayan kızdır. Aralarında tartışırlarsa makine ile ilgilidir. Yaşama dair idealleri de makinenin teknik gelişimine yöneliktir. Çevrelerindeki toplumsal ve politik gelişmeler, tilt makinelerinin sayıca artışına ya da düşüşüne bağlanır. Kısaca, Ping-Pong'dakitilt makinesi Esslin'in de ifade ettiği gibi "yalnızca bir makine olmaktan çok başka bir şeydir." (1977: 95) Oyunda düş ve gerçekçilik iç içedir. Zaman, yer ve oyun kişileri inandırıcılık taşıyacak kadar gerçektir. Ancak, bir tilt makinesi sayesinde de, geleneksel tiyatronun dramatik biçim ve söylem şekillerini değiştiren uyumsuz tiyatro oyunlarından da uzak değildir. "Geçiş oyunu" olarak nitelendirilen Ping-Pong, yazarın uyumsuz tiyatro örneklerini sunduğu ilk dönem oyunları arasında yer aldığı gibi, sosyal, ekonomik ve politik sorunların gerçekçi boyutta işlendiği ikinci dönem oyunları arasında da yer alır. Bugüne kadar fazla incelenmediğine inandığımız Ping-Pong oyununda "düş" ve "gerçek" içiçeliğini incelemek çalışmamızın amacını oluşturmaktadır

A TRANSITIONAL PLAY BETWEEN REALISM AND ABSURD: ADAMOV’S PING-PONG

Ping-Pong is a play that tells how a tilt machine produced in the USA controls the lives of people playing with in a cafe run by Mme Duranty over the course of time. The machine has features that can direct the dreams, emotions, shortly lives of the characters in the play. It charms them with its blinking lights like a work of art. If they fall in love, they are the girls coming to the cafe and playing with the tilt machine. If they argue among themselves, it is related to the machine. Their ambitions pertaining to life are also related to the technical development of the machine. The social and political problems surrounding them are concerned with the rise and fall in the number of the tilt machines. Briefly, as Esslin notes, the tilt machine in Ping Pong is “something far more than merely being a machine” (1977:95) In the play, dreams and realties are interwoven. The setting (time and place) and characters in the play are so real that they make people believe it. However, with the use of the tilt, the play is also not far away from the absurd plays that have changed the dramatic style and discourse of the traditional theatre. Ping-Pong, identified as a “transitional play”, is not only among the first-term plays in which the playwright presents his first absurd plays, but is also among the second-term plays in which social, economic, and political problems are dealt with at a level of reality. The purpose of the present study is to investigate the interwoven nature of the dreams and realities, which is believed not to have been scrutinized up until now in Ping-Pong.

___

 • ABIRACHED, Robert (1983). Lectures d’Adamov, Editions Jean-Michel Place, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1955, renouvelé en 1983). Théâtre II, (Note Préliminaire), Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1964). Ici et maintenant, Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1968). L’homme et L’enfant, Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (2011). Le Ping-Pong, Gilles Ernst, Paris
 • BARTHES, Roland (2002). Ecrits sur le théâtre, Seuil, Paris
 • ESSLIN, Martin (1977). Le Théâtre de l’Absurde, Buchet-Chastel, Paris
 • MELESE Pierre (1973). Adamov, Seghers, Paris
 • PAVIS, Partice (2002). Dictionnaire du Théâtre, Armand Colin, Paris
 • VERNOIS, Paul (1972). La dynamique théâtrale d’Eugène Ionesco, Klincksieck, Paris
 • ABIRACHED, Robert (1983). Lectures d’Adamov, Editions Jean-Michel Place, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1955, renouvelé en 1983). Théâtre II, (Introduction auThéâtre II), Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1964). Ici et maintenant, Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (1968). L’homme et L’enfant, Gallimard, Paris
 • ADAMOV, Arthur (2011). Le Ping-Pong, Gilles Ernst, Paris
 • BARTHES, Roland (2002). Ecrits sur le théâtre, Seuil, Paris
 • BERTRAND, Dominique (1996). Le Théâtre, Bréal.
 • GAUDY, René (1971). Arthur Adamov, Théâtre ouvert Stock
 • ESSLIN, Martin (1977). Le Théâtre de l’Absurde, Buchet-Chastel, Paris
 • ESSLIN, Martin (1970). Au- delà de l’absurde, Buchet-Chastel, Paris
 • HUBERT, Marie-Claude (2005). Les grandes théories du théâtre, Armand Colin, Paris
 • HUBERT, Marie-Claude (2009). Onirisme et engagement chez Arthur Adamov, Publication de l’Université de Provence
 • MÉLÈSE, Pierre (1973). Adamov, Seghers, Paris
 • PAVIS, Partice (2002). Dictionnaire du Théâtre, Armand Colin, Paris
 • UBERSFELD, Anne (1996). Lire le théâtre I, Edition Belin, Paris
 • VERNOİS, Paul (1972). La dynamique théâtrale d’Eugène Ionesco, Klincksieck, Paris

___

APA KOCAMAN Ş (2013). REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 373 - 386.
Chicago KOCAMAN ŞENGÜL REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 373 - 386.
MLA KOCAMAN ŞENGÜL REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.373 - 386.
AMA KOCAMAN Ş REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 373 - 386.
Vancouver KOCAMAN Ş REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 373 - 386.
IEEE KOCAMAN Ş "REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.373 - 386, 2013.
ISNAD KOCAMAN, ŞENGÜL. "REALİZM VE ABSÜRD ARASINDA BİR GEÇİŞ OYUNU: ADAMOV’UN PİNG-PONG’U". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 373-386.