"ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği, sınırların belirsizleştiği, sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığı, günümüz dünyasında, yabancı dil eğitimi ve öğretimi her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Yabancı dil eğitiminde edebi metinler, konumuz bağlamında tiyatro metinleri çok zengin çalışma olanaklarıyla önemli bir eğitim, öğretim aracıdır. Dilin farklı bağlamlardaki yapılarını kavramada, dil becerilerini geliştirmede, duygu düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirmede önemli bir araçtır. Yabancı dili bilmek, dil öğelerinin anlamlarını, kullanıldıkları metin türü içindeki bağlamlarını öğrenmek, içselleştirmekle gerçekleşir. Tiyatro metinleri de edebi metinler olarak, metin inceleme ve sahneleme uygulamalarıyla dil öğretimine önemli katkılar sağlayabilir. Tiyatro insanı insanla anlatma sanatıdır. Öğrenci metin üzerinde çalışırken ve sahnelerken sözcükleri, tümceleri bağlamı içinde değerlendirerek, yaşamla örtüştürür, öğrenme, anlama ve anlatma becerilerini edinir. Bu çalışmayı benzerlerinden ayıran özellik, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun önerdiği "öz tiyatro" yöntemlerini kullanarak bir oyunun yeniden yazılma sürecidir. Edebiyat dersinde de incelenen bu iki metin sahnelenme süreciyle çok yönlü olarak ele alınmış ve öğrenme yine çok yönlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Öncelikle bu iki oyun metni öğrencilerle incelenmiş, kahramanları, dramatik kurgusu, dramatik çatışma noktaları yazarın hedeflediği alt metin ortaya konmuştur. Bu bildiride Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi bölümü öğrencileriyle Ionescu'nun "Ders" ve "Gergedanlar" oyunlarından yola çıkarak yapılan "Üç Derste Gergedanlaşma" adıyla oyunun yeniden yazılma ve sahneleme süreci yer alacaktır. Çalışmanın aşamaları gerekçelendirilerek anlatılacak, örneklere yer verilecektir

"BECOMING LIKE A RHINOCEROS IN THREE COURSES" AND THEATRE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

In today's world, communication and transportation Technologies have been highly developed; boundaries have becomeless clear and social, political, and economic relations are more intense. Thus, foreign language education and the teaching of foreign languages are more important than ever before. Using literary texts in foreign language education can be a beneficial tool for understanding the different uses of language, to improve language skills, and to enrich ideas, feelings and imagination. Learning a foreign language occurs once some one gets to know and internalize the meaning and also the function of language's elements in literary texts. Play scripts, a type of literary text, can also significantly contribute to the teaching a foreign language through text analysis and performing methods. Theater is an art in which one person tells another person's story. While working on a script and performing a script, a student interprets words and phrases in the context, and gets their meaning in the real life. A student also learns how to learn, how to understand a story, and how to tell a story in a foreign language. In the Faculty of Education, a study based on the two plays of Ionesco called "The Lesson" and "Rhinoceros" was completed with the students in the department of French Language Education. This paper shows the process of rewriting and staging the playnamed "Becoming like a Rhinoceros in Three Courses". In this paper, the phases of the study will be clarified and the examples will be given

___

  • ACARLIOĞLU, L (2003). Saçmanın Tiyatrosu, Mitos Yayınevi, İstanbul
  • ADIGÜZEL, Ö, (2013), "Eğitimde Yaratıcı Drama" Pegem Akademi yay.
  • ALPÖGE, A,ÖĞÜT, Y. ve BALTACIOĞLU,(2006)A.Y, "İsmayil Hakkı Baltacıoğlu Tiyatro Nedir", Mitos Boyut, İstanbul
  • DİLİDÜZGÜN Ş ve KUYUMCU, N. (2013). "Türkçe Derslerinde Tiyatro Metinlerinin İşlevselliği", Antalya ICONTE 2013- 4th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 25-27 Nisan 2013
  • MEIRIEU, Philippe (2002). "le théâtreet l'école: Eléments pour une histoire, Reperes pour un avenir" Le téâtre et l'école, ANRAT. ActesSud, 2002
  • MOORE, Sonia (1996). Stanislavski Sistemi, Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı, bgts yayınları, İstanbul
  • ÖZERTEM,T., (1992), "Türkiye'de Çocuk Tiyatrosu", Kültür Bakanlığı yay. Ankara
  • SELÇUK, Z, (2000). Gelişim ve Öğrenme, Nobel yayın Dağıtım, Ankara

___

APA KUYUMCU F (2013). "ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 423 - 430.
Chicago KUYUMCU F Nihal "ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 423 - 430.
MLA KUYUMCU F Nihal "ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.423 - 430.
AMA KUYUMCU F "ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 423 - 430.
Vancouver KUYUMCU F "ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 423 - 430.
IEEE KUYUMCU F ""ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.423 - 430, 2013.
ISNAD KUYUMCU, F Nihal. ""ÜÇ DERSTE GERGEDANLAŞMA " VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TİYATRO". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 423-430.