DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ

Biz bu çalışmada mitolojiden, Darwin teorilerinden, Mendel yasalarından daha ötede, tamamı pozitif bilim verilerine uymayabilen fakat aynı zamanda hayatın ve dünyanın gerçekleri olarak da kabul edilebilen kutsal kitaplar ve bu kitaplardan alıntı yapan yazarlara dayalı dinler ve diller üzerine küçük bir gezinti yapmak istedik. Kendi adıyla anılan yasaların bulucusu ve genetik biliminde bir çığır açan Avusturyalı bilim adamı Mendel'in (1822-1884) hem bir botanikçi hem de bir din adamı olduğunu unutmadan. Âdem peygamberden Nuh peygambere kadar yaş ortalaması dokuz yüz yıla yakın on peygamber ve yönetici geliyor dünyaya. İnsanlık doğru yoldan saptığı için Nuh tufanı meydana geliyor. Tufanda Nuh peygamber, üç oğlu ve eşleri (toplam 8 kişi) kurtuluyor. Diğer tüm insanlar yok olduğu için Nuh ikinci Âdem olarak da algılanabilir. Günümüzdeki insanların hepsi Nuh ve üç oğlundan türemişlerdir. Dolayısı ile herkesin Nuh'un dilini konuşması gerekirdi. Başlangıçta öyleydi. Ne zaman ki insanlar Babil kulesini yaparak Tanrı'ya ulaşmak istemişlerdir, bu Tanrı tarafından kendine şirk koşmak olarak algılanmıştır; zaten İbranicede Babil tanrı kapısı anlamına gelmektedir. Tanrı bir zelzele meydana getirerek kuleyi yıkıyor ve insanlara da: Sizi dünyanın dört bir bucağına dağıtacağım ve birbirinizin dilini anlamayacaksınız, der. Böylece birlikte anlaşıp Tanrı'ya şirk koşamayacaklardır. Bunun sonucunda insanlığın farklı dilleri oluşmuştur. Nuh'un büyük oğlu Sem' (Sami) den Arapça, İbranice, ikinci oğlu Ham'(Kam)dan Afrika dili ve nihayet üçüncü oğlu Yafes' (Yafet) den Hint-Avrupa dilleri oluşmuştur

A TOUR TAKEN ON THE RELIGIONS AND LANGUAGES

In this particular paper we have aimed to take a tour on the religions and languages depending on the authors’ quotations from the holy books which are considered to be ultimate truth of life and this world, which are neither in agreement with Darwin’s or Mendel’s laws nor in harmony with natural sciences, keeping in mind the founder of the laws known by his name, Austrian scientist Gregor Mendel (1822- 1861) who is both a botanist and a cleric. From prophet Adam to Noah ten prophet or governor whose average lifespan are approximately nine hundred years have come to Earth. The flood comes over mankind as a punishment of their deviation from the true path. Eight people (Noah and his three sons and their spouses) in total are saved. As all other people were dead, Noah could be considered second Adam. Mankind today are the descendants of these three sons and their wives, and prophet Noah. So all mankind were expected to speak the language of Noah. It was so up to the time when mankind attempted to build the Tower of Babylon to get to God. Such an act has been considered blasphemous, and in Hebrew Babylon means “gate of God”. God sends an earthquake and addresses to the mankind: “I will dissipate you all over the world and you will not understand what the other say.” In consequence of this, mankind will not be able to reach a blasphemous consensus. From then on mankind spoke different languages. The elder son of Noah, from Ham and Hebrew are stemmed, African languages from Shem and lastly IndoEuropean languages were born of his youngest son Japheth.

___

  • CHATEAUBRIAND (1964), Mémoires d’Outre--Tonbe, 3 Vol., Paris, Ed. Gallimard.
  • ELIADE M. (2003), Dinler Tarihine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yayın Evi.
  • GENDROT F., EUSTACHE, F.M. (1961), Auteurs Francais, 19. Siecle, Paris, Ed. Hachette.
  • HANÇERLİOĞLU O. (1970), Düşünce Tarihi, İstanbul: Varlık Yayın Evi.
  • LA SAINTE BIBLE, (sans date), Allauch-France, Essai 55.
  • MONTAIGNE M. DE (1985), Essais (Extraits analysés et préparés par Claude Faisant), Nancy, Ed, Bordas.
  • ROBERT, P. (1975), Le Petit Robert 2, Paris: S. E. P. R. E. T.
  • ROUSSEAU, J. J. (1966), Emile ou De L’Education, Paris: Garnier-Flammarion.
  • SAUSSURE F. De (1969), Cours de Liguistique Générale, Paris: Payot.
  • VERSINI L. (1988), Le XVIII. é siecle, Littérature française, Nancy, Presses Universitaires De Nancy.

___

APA NEMUTLU D (2013). DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 469 - 476.
Chicago NEMUTLU Duran DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 469 - 476.
MLA NEMUTLU Duran DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.469 - 476.
AMA NEMUTLU D DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 469 - 476.
Vancouver NEMUTLU D DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 469 - 476.
IEEE NEMUTLU D "DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.469 - 476, 2013.
ISNAD NEMUTLU, Duran. "DİNLER VE DİLLER ÜZERİNE BİR GEZİNTİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 469-476.