FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Teknolojik gelişmeler birçok alanı etkilediği gibi yabancı dil öğretim alanını da etkilemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojilerinin sunduğu olanaklar, dilbilimcilere birçok kolaylık sunmaktadır. Video, telekonferans, çevrimiçi uygulamalar ve dil öğretim yazılımları bunlardan bazılarıdır. Dil öğretim yazılımları diğer uygulamaları da içinde barındırdığından bu alanın ihtiyaçlarını karşılamada ön plana çıkmaktadır. Günümüzde çeşitli dilleri öğretmek için tasarlanmış birçok yazılım bulunmaktadır. Fransızca öğretmek için de tasarlanmış birçok yazılım mevcuttur. Biz de çalışmamızda Fransızca öğretmek amacıyla hazırlamış yazılımları ele aldık. Çalışmamızda Genel Tarama Modeli tercih edilmiş ve evrenden seçilen örnekler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucu elde edilen verilerden ilginç, bilgi verici ve kullanışlı sonuçlar çıkarmak için kaynaklarla karşılaştırma yapılarak veriler tekrar yorumlanmış ve yargı cümleleri elde edilmiştir. Ayrıca veriler çalışmanın alandaki gelişimine ve önemine bağlı olarak çalışmayı eleştiren ya da metodolojisini ortaya koyan referanslarla desteklenmiştir. Çalışma somut olarak şu şekilde ilerlemektedir: öncelikle yabancı dil öğretimi ile teknoloji arasındaki ilişkiye değinilmekte ve bilgisayar yazılımlarının dil öğretimindeki yerine vurgu yapılmaktadır. Daha sonra yazılımlar dört farklı kategoriye ayrılmakta ve her kategori için spesifik örnekler verilmektedir. Seçilen örnek yazılımların özelliklerinden bahsedilerek Fransızca öğretiminde yeri ve işlevi değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Araştırma sonucunda Fransızca öğretmek için tasarlanmış yazılımların sahip oldukları niteliklerin diğer dilleri öğretmek için tasarlanan yazılımların nitelikleri ile benzerlik gösterdiği, her ne kadar yabancı dil öğretmek için hazırlanan yazılımların çoğu İngilizce öğretim yazılımlardan oluşsa da bu alanda kullanılan teknolojilerin diğer dillerin öğretilmesi için hazırlanan yazılımlara da yansıtıldığı görülmüştür. Bunlarla birlikte bu yazılımların Fransızca öğretimine olumlu katkılar sunacağı kanısına varılmıştır

AN OVERVIEW OF FRENCH TEACHING SOFTWARES

Technological advancements affect also the field of foreign language teaching, such as affected many areas. Especially possibilities offered by computer technology, offers convenience to many linguists. Video, teleconferencing, online applications and language learning softwares are some of them. Language learning softwares stand out meeting the needs of this area because it contains in other applications. Nowadays, there are many software designed to teach different languages. There are many software designed to teach French. In our study, we have discussed softwares prepared to teach French. In our study, preferred General Scanning Model and did researches on samples selected from the universe. The data obtained re-interpreted by comparison with the data sources to draw conclusions interesting, informative, and useful and judicial sentences were obtained. Also the data supported by references criticizing the work or setting out its methodology depending on the importance of the development of the field of study. The study is proceeding concretely to as: First, the relationship between technology and foreign language teaching is mentioned and the importance of computer softwares in language teaching is emphasized. Later, softwares are divided into four different categories and specific examples are given for each category. Mentioning the features of the selected sample softwares, it seeks to assess place and function in French teaching. As a result of research, it observed that qualifications of the softwares designed to teach French are similar to qualifications of the softwares designed to teach other languages and that although most of the software prepared to teach a foreign language are English language teaching software, that the technologies used in this area is reflected in the software prepared for the teaching of other languages. Together with these, it was concluded that the software will offer a positive contribution to the teaching of French

___

___

APA ASLAN E (2013). FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 37 - 44.
Chicago ASLAN ERDİNÇ FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 37 - 44.
MLA ASLAN ERDİNÇ FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.37 - 44.
AMA ASLAN E FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 37 - 44.
Vancouver ASLAN E FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 37 - 44.
IEEE ASLAN E "FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.37 - 44, 2013.
ISNAD ASLAN, ERDİNÇ. "FRANSIZCA ÖĞRETİM YAZILIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 37-44.