“SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK

İnsanlar bildikleri dil sayesinde bir dünya görüşü elde ederler. Özellikle de yabancı dil öğrenmek demek, o dili konuşan kişilerin dünyaya bakış açıları, yaşam biçimleri, inanışları gibi manevi değerlerini öğrenmek ve anlamak demektir. Bu bağlamda ele alındığında yabancı dil bilmek sadece o dilin yapısını öğrenmek değil, aynı zamanda da o dilin aktardığı kültürel öğeleri öğrenerek o dili konuşan bireylerin ve dolayısıyla toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış açısını, inançlarını ve manevi değerlerini anlamaktır. Bu nedenle dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez. Özellikle de yabancı dilde iletişim kurabilmek hem dilsel hem de sosyokültürel yetileri gerekli kılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde ders kitaplarının yeri ve önemi tartışılmazdır. Biz de bu çalışmamızda Fransızcayı 2. yabancı dil olarak yeni öğrenmeye başlayan lise öğrencileri için yazılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmış olan "Salut" adlı yöntem kitabında yer alan hedef dile ait kültürel öğelerin aktarımının nasıl gerçekleştirildiğini ve bu öğelerin öğrencilerde kültürel ve kültürlerarası farkındalığı nasıl sağladığını incelemeye çalıştık. Bu çerçevede de öncelikle dil-kültür ilişkisi üzerinde durduktan sonra, kültürel ve kültürlerarası edincin yabancı dil öğretimindeki önemini ele aldık. Ayrıca yabancı dil öğretiminde kaynak kitap olarak Avrupa ülkelerinde kullanılan "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni"nde yer alan kültürel ve sosyo-kültürel beceriler üzerinde durduktan sonra, bu becerilerin "Salut" adlı yöntem kitabında ne oranda yer aldığını incelemeye çalıştık

CULTURE AND INTERCULTURE IN METHOD BOOK “SALUT”

People get a world vision by knowing a language. Especially learning a foreign language, makes the people to understand and to learn the moral values such as the world perspectives and the ways of life. Knowing a foreign language is not only to learn the structure of that language and also at the same time by speaking that language is, let to know all the indiviuals world’s vision, morals and community’s way of living. For that reason, language and culture can not be seperated from eachother. Especially communicate in foreign language requires both linguistic and sociocultural skills. In teaching foreign laguage text books importance are indisputable. We have tried to review on our study here by the ways in which the transferral of cultural factors of the targeted language, which have been mentioned in the method book named “Salut” published by the Ministry of National Education and written for the high school students who have just started to learn French as a second foreign language, has been performed and the ways in which such factors have facilitated the cultural and intercultural awareness on the students. Also we tried to examine the cultural and socio-cultural skills on “Salut” after reviewing European Framework of Reference for Languages which was is the source for teaching foreign language that was used in European countries

___

___

APA ŞAVLI F (2013). “SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 637 - 650.
Chicago ŞAVLI Füsun “SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 637 - 650.
MLA ŞAVLI Füsun “SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.637 - 650.
AMA ŞAVLI F “SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 637 - 650.
Vancouver ŞAVLI F “SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 637 - 650.
IEEE ŞAVLI F "“SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.637 - 650, 2013.
ISNAD ŞAVLI, Füsun. "“SALUT” ADLI YÖNTEM KİTABINDA KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 637-650.