Sayı: 29 -2023Son Sayı

  • ISSN: 1303-3107
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

6.4b115