Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

ABSTRACT : Serum IgG and IgM concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves at 2 days of age, weaning, 1 and 4 months of ages were determined in the study. The effect of breeds on the concentration of serum immunoglobulins at various ages was statistically insignificant except for IgM concentration at 2 days of age. Sex had only significant influence (P<0.01) on the IgM concentration obtained at weaning, and female calves had higher IgM concentration than male ones. The correlation (r = -0.39) between IgG concentration and daily weight gains in the period from birth to weaning was found to be negative and highly significant (P<0.01). Also, highly significant and negative relationships between IgM concentration determined at weaning and weights obtained at different stages of growth were determined.Key Words: Immunoglobulins, Calves, Brown Swiss, Holstein Friesian, GrowthEsmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İlişkileri ÖZET : Bu çalışmada, 2 günlük, sütten kesim, 1 ve 4 aylık yaşlardaki Esmer ve Siyah Alaca buzağıların serum IgG ve IgM konsantrasyonları saptanmıştır. İki günlük yaştaki IgM konsantrasyonu hariç, farklı yaşlardaki serum immunoglobulin konsantrasyonları üzerine ırkın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sadece, cinsiyetin sütten kesimdeki IgM konsantrasyonu üzerine etkisi önemli olmuş, dişi buzağıların IgM konsantrasyonu erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Doğumdan sütten kesime kadar olan dönemde günlük canlı ağırlık artışı ve IgM konsantrasyonu arasında negatif ve çok önemli derecede (P<0.01) bir korelasyon (r = -0.39) saptanmıştır. Ayrıca, sütten kesimde ölçülen IgM konsantrasyonu ile büyümenin farklı dönemlerinde belirlenen ağırlıklar arasında çok önemli negatif bir ilişki belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: İmmunoglobulinler, buzağılar, Esmer, Siyah Alaca, Büyüme
Anahtar Kelimeler:

-

___

Bibtex @ { ataunizfd40805, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, number = {2}, pages = { - }, title = {Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş}, key = {cite}, author = {Akbulut, Ömer and Bayram, Bahri and Yanar, Mete and Keleş, Sait} }
APA Akbulut, Ö. , Bayram, B. , Yanar, M. & Keleş, S. (2011). Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Akbulut, Ö. , Bayram, B. , Yanar, M. , Keleş, S. "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Akbulut, Ö. , Bayram, B. , Yanar, M. , Keleş, S. "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş AU - ÖmerAkbulut, BahriBayram, MeteYanar, SaitKeleş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş %A Ömer Akbulut , Bahri Bayram , Mete Yanar , Sait Keleş %T Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Akbulut, Ömer , Bayram, Bahri , Yanar, Mete , Keleş, Sait . "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Akbulut Ö. , Bayram B. , Yanar M. , Keleş S. Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Akbulut Ö. , Bayram B. , Yanar M. , Keleş S. Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
IEEE Ö. Akbulut , B. Bayram , M. Yanar ve S. Keleş , "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş", , c. 34, sayı. 2, Oca. 2011
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Harran Ovası koşullarında kısıntılı sulamanın II.ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi

Halil KIRNAK, Veli DEĞİRMENCİ, Cafer GENÇOĞLAN

Çanakkale İlinde sanayi ve çevre ilişkisi üzerinde bir araştırma

Abdullah KELKİT

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında yonca yetiştiriciliğinde problemler ve bazı tavsiyeler

Yunus SERİN

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen siyah alaca sığırların döl ve süt verim özellikleri 1.Süt verim özellikleri

Galip BAKIR, Ayşe ÖZÇAKIR

Serum immunoglobulin concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves and their relationship with growth characteristics

Mete YANAR, Sait KELEŞ, Bahri BAYRAM, Ömer AKBULUT

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp