Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Öz ABSTRACT : Serum IgG and IgM concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian calves at 2 days of age, weaning, 1 and 4 months of ages were determined in the study. The effect of breeds on the concentration of serum immunoglobulins at various ages was statistically insignificant except for IgM concentration at 2 days of age. Sex had only significant influence (P<0.01) on the IgM concentration obtained at weaning, and female calves had higher IgM concentration than male ones. The correlation (r = -0.39) between IgG concentration and daily weight gains in the period from birth to weaning was found to be negative and highly significant (P<0.01). Also, highly significant and negative relationships between IgM concentration determined at weaning and weights obtained at different stages of growth were determined.Key Words: Immunoglobulins, Calves, Brown Swiss, Holstein Friesian, GrowthEsmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İlişkileri ÖZET : Bu çalışmada, 2 günlük, sütten kesim, 1 ve 4 aylık yaşlardaki Esmer ve Siyah Alaca buzağıların serum IgG ve IgM konsantrasyonları saptanmıştır. İki günlük yaştaki IgM konsantrasyonu hariç, farklı yaşlardaki serum immunoglobulin konsantrasyonları üzerine ırkın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sadece, cinsiyetin sütten kesimdeki IgM konsantrasyonu üzerine etkisi önemli olmuş, dişi buzağıların IgM konsantrasyonu erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Doğumdan sütten kesime kadar olan dönemde günlük canlı ağırlık artışı ve IgM konsantrasyonu arasında negatif ve çok önemli derecede (P<0.01) bir korelasyon (r = -0.39) saptanmıştır. Ayrıca, sütten kesimde ölçülen IgM konsantrasyonu ile büyümenin farklı dönemlerinde belirlenen ağırlıklar arasında çok önemli negatif bir ilişki belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: İmmunoglobulinler, buzağılar, Esmer, Siyah Alaca, Büyüme

___

Bibtex @ { ataunizfd40805, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş}, key = {cite}, author = {Akbulut, Ömer and Bayram, Bahri and Yanar, Mete and Keleş, Sait} }
APA Akbulut, Ö , Bayram, B , Yanar, M , Keleş, S . (2011). Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Akbulut, Ö , Bayram, B , Yanar, M , Keleş, S . "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Akbulut, Ö , Bayram, B , Yanar, M , Keleş, S . "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş AU - Ömer Akbulut , Bahri Bayram , Mete Yanar , Sait Keleş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş %A Ömer Akbulut , Bahri Bayram , Mete Yanar , Sait Keleş %T Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Akbulut, Ömer , Bayram, Bahri , Yanar, Mete , Keleş, Sait . "Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Akbulut Ö , Bayram B , Yanar M , Keleş S . Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Akbulut Ö , Bayram B , Yanar M , Keleş S . Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

145.9b67.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri

Huriye ARIMAN, Esat Mahmut KOCAMAN

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Yunus SERİN

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK