Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi DergisiYayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiSahibi: Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)Dil: Türkçe, İngilizceAmaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLUISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Abstracts, CABI Full Text, “Clarivate Analytics-Zoological Record”, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS, SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index) Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUMTelefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.trURL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Cilt: 52 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı