Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Öz ÖZET: Bu çalışmada; Kuzgun barajından sulanacak olan, Daphan ovası topraklarının sulu arazi tasnif standartlarına göre sınıflandırılması ve kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daphan ovası topraklarını sınırlayan en önemli faktörler arasında ağır bünye, yetersiz toprak derinliği, mikro topografya, taşlılık ve tesviye gelmektedir. İnceleme alanında; 490 ha arazi 1.sınıf, 18 538 ha arazi 2. sınıf , 10 851 ha arazi 3. sınıf, 495 ha’ı 4. sınıf sulanabilir ve 1 322 ha arazi ise 5. sınıf (geçici olarak sulanamaz) arazi olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen arazi sınıflarına göre topografik eğimi %2-12 ve toprak profil derinliği 0-90 cm arasında olan Daphan ovası tarım arazilerinde bitki artıklı tarım, düzeç eğrili tarım, şeritsel tarım ve yağmurlama sulama yönteminin seçimi gibi teknik ve kültürel toprak koruma önlemleri alınmalıdır.Anahtar kelimeler: Daphan ovası, sulu tarım arazi sınıflandırma, bitki artıklı tarım, eğimClassification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods ABSTRACT: This study was undertaken to classify Daphan plain soils according to irrigated land classification standards and to define land use potential of the plain. The most important factors that limit the use of plain soils are heavy- texture, limited soil depth, micro relief, stoniness and land clustering. In the study area, 490 ha land has been classified as 1. Class, 18 538 ha land as 2. Class, 10 851 ha land as 3. Class, 495 ha land as 4. Class irrigatable, and 1 322 ha land as 5. Class ( non- irrigatable temporarily).It was suggested that farming with plant residues and contour farming techniques should be adapted, and spring irrigation methods should be used for soil conservation purposes in the plain in which slope varies 2-12% and soil depth 0-90 cm.Keywords: Daphan plain, irrigated land classification standart, plant residue farming, slope

___

Bibtex @ { ataunizfd40795, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods}, key = {cite}, author = {Özbek, Ali Kılıç} }
APA Özbek, A . (2011). Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Özbek, A . "Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Özbek, A . "Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods AU - Ali Kılıç Özbek Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods %A Ali Kılıç Özbek %T Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Özbek, Ali Kılıç . "Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Özbek A . Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Özbek A . Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

134.1b64.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Yunus SERİN

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması

Ercan ŞİMŞEK, Erkan YASLIOĞLU, İsmet ARICI

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU