Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Öz ÖZET: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama çiftliğinde bulunan Siyah-Alaca ve Esmer ırk ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yaşları 4-9 arasında değişen 50 baş Esmer ve 33 baş Siyah-Alaca inek kullanılmıştır. Deneme hayvanlarına CMT uygulanarak CMT skoru ile, laktasyon sayısı ve dönemleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ayrıca hayvanların toplam, 305 günlük ve günlük ortalama süt verimleri belirlenerek CMT skorunun verimlere etkisi incelenmiştir. CMT pozitiflik oranının laktasyonun ilk dönemlerinde yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.05), ancak faktörlere ait diğer alt gruplarda istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. CMT skoru pozitif olan hayvanlarda negatiflere göre süt verim miktarları daha düşük (% 1.54) olmasına rağmen farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Benzer çalışmalarla, mastitisten korunmada CMT tarama sonuçlarının da değerlendirilmesi ve yetiştirme sürecine dahil edilmesi ile sağlıklı sürü ve sağlıklı üretim yolunda önemli ilerlemeler sağlanacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar kelimeler: CMT, Süt Verimi, Siyah-Alaca, EsmerRelationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows ABSTRACT: This research was undertaken for the purpose of determining relationships between CMT scores and some milk yield traits of Holstein Friesian and Brown Swiss cows at Ataturk University Research Farm. For the research, 50 heads of Brown Swiss and 33 heads of Holstein Friesian cows aged 4-9 years were used. CMT was applied to the animals and relationships between lactation number and period with CMT score were examined. Moreover; total, 305-day and daily average milk yield records of the animals were determined and the effect of CMT score on these yield traits was investigated. CMT positive percentage was determined higher in cows at the beginning periods of the lactation (P<0.05), but for other milk traits, the differences among groups weren’t found to be significant. Despite the milk production of animals with CMT positive scores was lower (1.54 %) than the negative ones, difference was found to be insignificant statistically. It was concluded that, with more researches, there will be important progress on the way of healthy herds and production with evaluating CMT scores and taking into account it at breeding period for prevention of mastitis.Key words: CMT, Milk Yield, Holstein Friesian, Brown Swiss.

___

Bibtex @ { ataunizfd40798, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows}, key = {cite}, author = {Sabuncuoğlu, Nilüfer and Çolak, Armağan and Akbulut, Ömer and Tüzemen, Naci and Bayram, Bahri} }
APA Sabuncuoğlu, N , Çolak, A , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Bayram, B . (2011). Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Sabuncuoğlu, N , Çolak, A , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Bayram, B . "Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Sabuncuoğlu, N , Çolak, A , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Bayram, B . "Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows AU - Nilüfer Sabuncuoğlu , Armağan Çolak , Ömer Akbulut , Naci Tüzemen , Bahri Bayram Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows %A Nilüfer Sabuncuoğlu , Armağan Çolak , Ömer Akbulut , Naci Tüzemen , Bahri Bayram %T Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Sabuncuoğlu, Nilüfer , Çolak, Armağan , Akbulut, Ömer , Tüzemen, Naci , Bayram, Bahri . "Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Sabuncuoğlu N , Çolak A , Akbulut Ö , Tüzemen N , Bayram B . Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Sabuncuoğlu N , Çolak A , Akbulut Ö , Tüzemen N , Bayram B . Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

134.1b64.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri

Huriye ARIMAN, Esat Mahmut KOCAMAN

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer EKEN, Erkol DEMİRCİ

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use

Ömer C. Bilgin

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp