Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Öz ÖZET : Erzurum, Anadolu’ya açılan bir kapı ve üs olma niteliği taşıması nedeniyle sürekli el değiştirmiş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimizdir. Kent halkı mevcut kültürel zenginliği kendi değerleriyle sentezleyerek oldukça yüksek düzeyde mimari bir tarz ortaya koymuştur. İç avlulu-tandırevli plan tipinde ele alınan Erzurum evleri, plan şeması olarak geleneksel Türk evi plan tiplerinden hiç birine uymamakla beraber, ana yapım ve kullanım ilkeleri açısından Türk evinin genel karekteri ile tam bir bütünlük arz etmektedir.Anahtar Kelimeler: Tarihi Erzurum Evleri, koruma ve kullanmaThe Use of Place Traditional Erzurum Houses ABSTRACT: Erzurum is one of our cities possesing a property of being a gate as well as a base to Anatolia, hence It has became host of different civilications. People of the city synthesis the cultural wealth with their own values and put forward a higly developed architectural synthesis. Erzurum houses, considered in the type having interior courted-ovenhoused plan, does not macth on any type of the Turkish house plan but provides an exact entirety within the characteristics of a Turkish house in the respect of the principles of construction and utilization.Key words: Traditional Erzurum Houses, conservation and use

___

Bibtex @ { ataunizfd40810, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Sevgi and Irmak, M. Akif and Zengi̇n, Murat} }
APA Yılmaz, S , Irmak, M , Zengi̇n, M . (2011). Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Yılmaz, S , Irmak, M , Zengi̇n, M . "Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Yılmaz, S , Irmak, M , Zengi̇n, M . "Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses AU - Sevgi Yılmaz , M. Akif Irmak , Murat Zengi̇n Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses %A Sevgi Yılmaz , M. Akif Irmak , Murat Zengi̇n %T Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Sevgi , Irmak, M. Akif , Zengi̇n, Murat . "Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Yılmaz S , Irmak M , Zengi̇n M . Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Yılmaz S , Irmak M , Zengi̇n M . Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

139b66.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Yunus SERİN

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri

Huriye ARIMAN, Esat Mahmut KOCAMAN

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT