A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması

Öz ABSTRACT: In this study, possibilities of using greenhouse sheep barns were investigated under the climatic conditions of Bursa/Turkey. The study was carried out for 2 years in plastic covered greenhouse sheep barns (8 m x 25 m) located in Agricultural Research and Application Center of Uludag University. Round tubing and white colored plastic (PE) covering material were used as greenhouse construction materials. In order to determine if the indoor environment of greenhouse barn is suitable for sheep housing, certain climatic data such as temperature and relative humidity were collected. Monthly average indoor air temperatures for winter and summer were ranged 7.8-13.1 °C and 22.4-27.1 °C, respectively. Indoor relative humidity was varied from 59 % to100 % in December and 50 % to 100 % in July. Monthly average relative humidity for December and July were 81 % and 70 %, respectively. Indoor air temperature variations were similar to outdoor air temperature variations while indoor relative humidity variations independent from outdoor relative humidity variations. Indoor relative humidity variations were related to the effective use of ventilation openings. The results, demonstrated that if appropriate operation and measurements were maintained, it would be possible to use greenhouse sheep barns under Bursa conditions.Keywords: Sheep, Greenhouse Sheep Barns, Environmental Requirements of Sheep.Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması ÖZET: Bu çalışmada, sera tipi koyun ağılının Bursa bölgesi iklim koşullarında uygulanma olanakları araştırılmıştır. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 8x25 m boyutlu plastik örtülü sera tipi ağılda 2 yıl süreyle yürütülmüştür. Sera yapı elemanı olarak boru profil ve beyaz renkli plastik(PE) örtü malzemesi kullanılmıştır. Araştırmada, ağıl içi çevre koşullarının koyun isteklerine uygunluğunu değerlendirebilmek amacıyla çeşitli iklimsel ölçümler yapılmıştır. Araştırma sonucunda; ağıl içi aylık ortalama sıcaklığı, kış aylarında 7.8-13.1 °C ve yaz aylarında 22.4-27.1 °C arasında değişmektedir. Aynı biçimde, ağıl içi bağıl nemi Aralık ayında % 59-100 ve Temmuz ayında % 50-100 arasında değişim göstermiş, aylık ortalamalar sırasıyla % 81 ve % 70 olarak gerçekleşmiştir. Ağıl içi ortam sıcaklığının dış ortam sıcaklığına paralel bir değişim gösterdiği, bağıl nem değerlerinin ise dış ortamdan bağımsız, havalandırma açıklıklarının kullanımıyla ilgili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, uygun kullanım ve işletmecilikle birlikte sera tipi koyun ağılının bölge koşullarında uygulanabileceği söylenebilir.Anahtar Kelimeler: Koyun, Sera Tipi Ağıl, Koyunların Çevre İstekleri.

___

Bibtex @ { ataunizfd40809, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Ercan and Yaslıoğlu, Erkan and Arıcı, İsmet} }
APA Şi̇mşek, E , Yaslıoğlu, E , Arıcı, İ . (2011). A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Şi̇mşek, E , Yaslıoğlu, E , Arıcı, İ . "A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Şi̇mşek, E , Yaslıoğlu, E , Arıcı, İ . "A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması AU - Ercan Şi̇mşek , Erkan Yaslıoğlu , İsmet Arıcı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması %A Ercan Şi̇mşek , Erkan Yaslıoğlu , İsmet Arıcı %T A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Şi̇mşek, Ercan , Yaslıoğlu, Erkan , Arıcı, İsmet . "A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Şi̇mşek E , Yaslıoğlu E , Arıcı İ . A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Şi̇mşek E , Yaslıoğlu E , Arıcı İ . A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

134.1b64.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer EKEN, Erkol DEMİRCİ

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK

A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması

Ercan ŞİMŞEK, Erkan YASLIOĞLU, İsmet ARICI

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Yunus SERİN