Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Öz ÖZET: Kop ve Burnazdere Havzalarında hayvanların mera dönemi dışındaki gerekli kaba yem miktarında çok açık bulunmaktadır. Bu açığı kapatmada en ümitvar bitki yoncadır, ancak yoncanın yetiştiriciliğinde çok önemli problemler mevcuttur. Yoncada piyasadan temin edilen sertifikasız tohumlar kullanılmakta, ekim serpme yapılmakta, tohum yatağı iyi hazırlanmamakta, ekim öncesi ve sonrası ağır bir tapan veya merdane uygulanmamakta, koruyucu bitki olarak çok fazla miktarda arpa veya buğday kullanılmaktadır. Tesis gübrelemesi olarak sadece ve fazla miktarda hayvan gübresi kullanılmakta ve tesis ve bakım yıllarında fosforlu gübre kullanılmamakta, yabancı otlarla mücadele yapılmamakta ve yoncalıklarda bol miktarda küsküt bulunmaktadır. Sulama ve biçim çok geç yapılmakta, ilkbaharda ve sonbaharda yoncalıklarda hayvan otlatılmakta, uygun bir ekim nöbeti uygulanmamakta ve düşük verim alınmaktadır. Bu çalışmalar sonucu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yonca yetiştiriciliği konularında yapılan araştırma neticelerinden faydalanılarak bir çok tavsiyede bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Yonca yetiştiriciliği, sorunlar, tavsiyeler.Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province ABSTRACT: There are important deficiencies in fodder requirements of livestock for the period of feedlot in the basins of Kopdere and Burnazdere of Bayburt Province. Alfalfa is the most promising fodder crop for the covering the deficiency. But there are some important problems in the culture of alfalfa. Farmers in this province use uncertified seeds of alfalfa, broadcast the seed, do not prepare the soil and seed bed in suitable conditions, do not firm the seed bed before and after the seeding, use the over seeds of wheat and barley as companion crops. They use only over manure for fertilizing in establishment year and do not give phosphorous fertilizer to alfalfa crops in the establishment and following years, do not struggle with weeds. Also, the stands of alfalfa have over dodder. The stand is irrigated and harvested very lately. They are over-grazed in early spring and late fall. Farmer do not practice the suitable rotation systems. So, they get very significantly low yield in alfalfa per se. Many recommendations have been made depending on the results of this research and other researches that haven been carried out in this Region.Key Words: Alfalfa agriculture, problems, recommendations

___

Bibtex @ { ataunizfd40791, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province}, key = {cite}, author = {Seri̇n, Yunus} }
APA Seri̇n, Y . (2011). Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Seri̇n, Y . "Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Seri̇n, Y . "Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province AU - Yunus Seri̇n Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province %A Yunus Seri̇n %T Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Seri̇n, Yunus . "Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Seri̇n Y . Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Seri̇n Y . Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

134.1b64.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods

Ali Kılıç ÖZBEK

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows

Nilüfer Sabuncuoğlu, Armağan Çolak, Ömer Akbulut, Naci Tüzemen, Bahri Bayram

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer EKEN, Erkol DEMİRCİ

Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use

Ömer C. Bilgin

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits

Ayşe Özçakır, Galip Bakır