Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

It is still very common to use electric power supply (AC) or diesel to power generators in agricultural operations. However, automated control systems in irrigation have made considerable progress in recent years and also renewable sources has been applied to various applications and also these sources have been used in agricultural field. This paper presents a prototype of an automated irrigation system used in a greenhouse (80 m2)to produce its energy from photovoltaic solar panels. In the experiment, two solar panels (220W) has been mounted near the greenhouse and energy produced by solar panels stored in two gel type battery (200Ah). This energy was used for water pumping. The centrifugal pump sucked water from deep well with 12 m. As a result, two main objective of this study was to determine (a) the amount of energy produced from solar panels, (b) the system performance on greenhouse irrigation.
Anahtar Kelimeler:

Solar panel, Automation, Irrigation

Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

It is still very common to use electric power supply (AC) or diesel to power generators in agricultural operations. However, automated control systems in irrigation have made considerable progress in recent years and also renewable sources has been applied to various applications and also these sources have been used in agricultural field. This paper presents a prototype of an automated irrigation system used in a greenhouse (80 m2)to produce its energy from photovoltaic solar panels. In the experiment, two solar panels (220W) has been mounted near the greenhouse and energy produced by solar panels stored in two gel type battery (200Ah). This energy was used for water pumping. The centrifugal pump sucked water from deep well with 12 m. As a result, two main objective of this study was to determine (a) the amount of energy produced from solar panels, (b) the system performance on greenhouse irrigation.

___

 • Abraham, N.,Hema, P.S., Saritha,E.K., Subramannian, S., 2000. Irrigation automation based on soil electrical conductivity and leaf temperature. Agricultural Water Management 45, 145-147.
 • Anonymous, 2007.DSİ, 2007. Toprak ve Su kaynakları. www.dsi.gov.tr/topraksu . Haziran 2007.
 • Armaroli,N., Balzani,V., 2011. Energy for a sustainable World. Wiley-VCH, Weinheim,2009.
 • Hopmann,J., Peters,M., Schneider,M., Hoffman,V.H., 2013. The two faces of market support-how deployment plocies affect technological exploration and exploitation in the solar photovoltaic industry. research policy, 42(4):989-1003.
 • Reges,J.P., Braga,E.J., Mazza, L.C.das.S., Alexandria,A.R.de., 2016. Inserting photovoltaic solar energy to an automated irrigation system, Internatinal Journal of Computer Applications(0975-8887)Vol.134-No.1,January,2016.
 • Mulas, P.,1986. Developments in the automation of irrigation. Colture Protelle 15(6), 17-19.
 • Harishankar,S., Sathish Kumar,R., Sudharsan, K.P., Vignesh,U., Viveknath,T., 2014. Solar powered smart irrigation system, Advance in electronic and electric engineering, ISSN 2231-1297,Volume.4,Number
Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-9984
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2006
 • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY

Madımak (Polygonum cognatum Meissn.) Bitki Özütlerinin Besin Elementleri ve In Vitro Antikanserojen Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Sevgi DURNA DAŞTAN, Tolga KARAKÖY, Hasan DURUKAN

Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT

Isparta ve Burdur Lokasyonlarından Toplanan Ekmeklik Buğday Genotiplerin Verim ve Verim Özelliklerin Belirlenmesi

Demet ALTINDAL, İlknur AKGÜN

Toprakta Tuzluluk Parametrelerinin Sulanan Alanlarda Toprak Verimliliğine Etkilerinin Bulanık Mantık ile Analizi

Yeşim AHİ, Korkmaz BELLİTÜRK, Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

Küpe çiçeğinde (Fuchsia spp.) Paclobutrazol Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Deniz HAZAR, Ömer Faruk BORA

Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Hesna Rüveyda AYDIN, Fatih KURAL, Abdullah ARIN, Cennet YAYLACI, Ali COŞKAN

Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi

Engin GÖNEN, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, Çağatay TANRIVERDİ, Sertan SESVEREN

Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Net Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi: Menemen Sol Sahil Örneği

Zafer Ali SERBEŞ, Umut OKKAN, Şerafettin AŞIK

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği

Hamza KUZU, Fırat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ