Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi

Tesis, Kırşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle Karakurt mevkiinde kamunun ilk jeotermal enerji ile sebze ve meyve kurutma tesisi olma özelliği taşımaktadır. Toplam 200 m2lik kapalı alana sahip tesiste, 2018 yılı itibariyle yıllık 11 çeşit meyve ve 2 çeşit sebze olmak üzere toplam 13 çeşit üründe yaklaşık 39 ton yaş meyve sebze kurutulmaktadır. Tesiste ürünlerin kurutulması için gerekli termal enerji 147 metre derinlikte 12 lt/sn debi ve 52 °C sıcaklığa sahip olan Karakurt1 (K1) kuyusundan elde edilmektedir. Tesise gelen ürünler belirli bir olgunluk derecesine gelinceye kadar +4/6 °C sıcaklıkta soğuk hava deposunda muhafaza edilmektedir. Soğuk hava deposunda istenen olgunluğa ulaşan meyveler, ayıklama, yıkama, sınıflandırma ve çekirdek çıkarma gibi bazı ön işlemlere tabii tutulmaktadır. Ön işlem sonrası meyvelerin şekil ve kabuk durumlarına göre dilimleme işlemi yapılmaktadır. Kurutulmuş olan meyveler ilk sıcaklıkları çıkıp belirli bir dinlenme süresini geçtikten sonra paketleme işlemine tabi tutularak il içi ve dışında satışa hazır hale getirilmektedir. Dünyada sağlıklı yiyeceklere olan talebin her geçen gün arttığı günümüzde, jeotermal enerjinin elektrik, sağlık turizmi ve seracılıkta kullanım alanı bulması yanında meyve ve sebze kurutulması amacıyla rahatlıkla kullanılabileceği ve sahip olduğu jeotermal kaynaklar ile Kırşehir ili ileriki yıllarda önemli bir ürün kurutma merkezi haline gelebileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Kırşehir, Jeotermal

Determination of the Current Situation of the Vegetable-Fruit Drying Plant using Geothermal Energy in Kırşehir Province and of İts Development Possibilities

The plant is the first and vegetable-fruit drying plant using geothermal energy in Karakurt area with the cooperation of the Kırşehir Municipality and the Special Provincial Administration. With a total covered area of 200 m2, about 39 tons of fresh fruits and vegetables with 13 types in total, including 11 types of fruit and 2 types of vegetables, have been dried in the plant per year as of 2018. In the plant, the thermal energy required to dry the products is obtained from the Karakurt1 (K1) well, which has a depth of 147 meters and a flow rate of 12 lt/sec and a temperature of 52 °C. The products are kept in a cold-storage depot at +4/6 °C until reaching a certain ripeness level. Fruits reaching the desired degree in the cold-storage depot are subjected to some pre-treatment, such as sorting, washing, classification and seed extraction. After pre-treatment, fruits are sliced according to their shape and crust conditions. The dried fruits are subjected to packaging process after a certain rest period subsequent to their initial temperatures are cooled down, then they are ready for sale inside and outside of the province. Today, when the demand for healthy foods in the world increases day by day, it was determined that geothermal energy can be used in producing electricity, health tourism and greenhouse cultivation as well as it can be used easily in vegetable-fruit drying and that Kırşehir province can become an important product drying center with its geothermal resources in the future.

___

Andritsos, N., Dalampakis, P., Kolios, N., 2003. Use of geothermal energy for tomato drying. GHC Bulletın, March 2003

Başak, H., Madakbaş, S.Y., Gürdal, G., 2014. Feasibility of vegetable drying technic by geothermal heating at city of Kirsehir. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1: 590-595.

Cemeroglu B. 2004. Meyve sebze işleme teknolojisi, 2. cilt. ISBN 975-98578-2-0.

Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. ve Özkan, M., 2003, Meyve ve sebze işleme teknolojisi, gıda teknolojisi derneği yayınları, Yayın No:28, Ankara.

Ceylan, İ., Aktaş, M., Doğan, H., 2006. Güneş enerjili kurutma fırınında elma kurutulması. Politeknik Dergisi, 9(4): 289-294.

Demiray, E., Tülek, Y., 2008. Domates kurutma teknolojisi ve kurutma işleminin domatesteki bazı antioksidan bileşiklere etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3): 9-20.

Diamante, L. M., & Munro, P. A. (1993). Mathematical modelling of the thin layer solar drying of sweet potato slices. Solar Energy, 51(4): 271-276.

Fargali, Hanaa M, Abd El-Shafy A Nafeh, Faten H Fahmy, and Mohamed A Hassan., 2008. “Medicinal Herb Drying Using a Photovoltaic Array and a Solar Thermal System.” Solar Energy 82 (12): 1154-1160.

Garg, H.P., Kumar, R., 2001. Developments in solar drying. In: Proceedings of the Second Asian- Oceania Drying Conference (ADC 2001), Batu Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 297-319.

Gunasekaran, S., 1999. Pulsed microwave-vacuum drying of food material. Drying Technology, 17(3): 395-412. Hastürk Şahin, F., 2010. Domates kurutmada farklı yontemlerin karsılastırılması. Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Helvacı, HU., Gökçen, G., Korel, F., Aydemir, LY., 2003. Bir jeotermal kurutucu tasarımı saha testleri ve kurutma sisteminin enerji analizi. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

Kostoglou, M., Chrysafis, N., Andritsos, N., 2013. Modelling tomato dehydration in a tunnel dryer using geothermal energy. Drying Technology An International Journal, 3(1): 5-16.

Lund, JW., Freeston, D.H., Boyd, T.L, 2005. World-wide direct uses of geothermal energy 2005. Proceedings World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 April 2005

Popovska-Vasilevska, S., 1995. Drying of Agricultural Products with Geothermal Energy. Stanford Geothermal Workshop Proceeding, USA. (1995).

Ratti, C., Mujumdar, A. S. (1997). Solar drying of foods. Modeling and numerical simulation. Solar Energy, 60(3-4): 151–157.

VijayaVenkataRaman., S., Iniyan S., Goic, R., 2012. A review of solar drying Technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5): 2652-2670.

Yağcıoğlu, A., 1996, Ürün işleme tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:517, İzmir.

Yılmaz, T., 2017. Üzüm kurutma işlemi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. CBÜ Fen Bil. Dergisi 13(2): 537-544.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd445902, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {377 - 384}, title = {Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Boyacı, Selma and Boyacı, Sedat and Gürdal, Güldane} }
APA Boyacı, S. , Boyacı, S. & Gürdal, G. (2018). Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 377-384 .
MLA Boyacı, S. , Boyacı, S. , Gürdal, G. "Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 377-384 <
Chicago Boyacı, S. , Boyacı, S. , Gürdal, G. "Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 377-384
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi AU - Selma Boyacı , Sedat Boyacı , Güldane Gürdal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 384 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi %A Selma Boyacı , Sedat Boyacı , Güldane Gürdal %T Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Boyacı, Selma , Boyacı, Sedat , Gürdal, Güldane . "Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 377-384 .
AMA Boyacı S. , Boyacı S. , Gürdal G. Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi. ZFD. 2018; 377-384.
Vancouver Boyacı S. , Boyacı S. , Gürdal G. Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 377-384.
IEEE S. Boyacı , S. Boyacı ve G. Gürdal , "Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 377-384, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

18b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Burak PEKER, Sukru Taner AZGIN, Filiz DADASER CELIK

Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY

Ayçiçeği Spektral Özelliklerinin Yetişme Dönemi Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi

Emre TUNCA, Eyüp Selim KÖKSAL, Sakine ÇETİN, Nazmi Mert EKİZ, Ufuk ÇOBAN, Hamadou BALDE

Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Hesna Rüveyda AYDIN, Fatih KURAL, Abdullah ARIN, Cennet YAYLACI, Ali COŞKAN

Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT

Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

Murat YILDIRIM, Muzaffer YÜCEL, Yakup KILIÇARSLAN

Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi

Melis Özge PINAR, Günay ERPUL

Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları

Eyüp Selim KÖKSAL

The Implementation of Float Tray System Technology for Production of Tobacco

Romina KABRANOVA, Karolina KOCHOSKA, Robin MAVROSKI

Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi

Saliha DORAK, Barış Bülent AŞIK