Ziraat Fakültesi Dergisi

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), yayın hayatına 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncı kimliği altında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiştir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2018 yılında kurulması ile dergi 2019 yılından itibaren yeni yayıncı kimliği ile yayın hayatına devam etmektedir.

 

Ziraat Fakültesi Dergisi, temel ve uygulamalı tarım bilimleri konularında bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Temel ve uygulamalı tarımın biliminin bütün alanlarında yapılan akademik araştırma makalelerinin sonuçlarını çevrimiçi olarak bilim insanlarına, araştırmacılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaşması hedeflenmiştir. Özellikle yürütülen araştırmaların sonuçlarını başta Türk tarımı olmak üzere kalkınma ve gelişmeye katkı yapması amaçlanmıştır.

 

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Dergi, temel ve uygulamalı tarımın biliminin bütün konularında başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanması düşünülmeyen, herhangi bir yönü hakkında yeni bilgi, yenilikçi uygulamasıyla ilgili eksiksiz çalışmaları ve bilimsel ilerlemeleri temsil eden yüksek kaliteli özgün (orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Ayrıca, dergi Biyoloji, Orman, Gıda, Genetik ve Çevre Bilim dalları ile ilgili konularında özgün(orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Ön bilgi veren, onaylayıcı veya sonuçsuz araştırmaları, derleme makaleleri, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi sunan çalışmalar yayınlanmayacaktır. Araştırma makaleleri isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yazılır. Ancak, çalışmanın özeti her iki dilde yazılmalıdır. Gönderilen makaleler kabul edilmeden önce en az iki kör hakem (double-blind peer review) tarafından değerlendirilir. Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makale gönderimi sırasında makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.

Cilt: 18 Sayı: 1 -2023Son Sayı