Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği

Arazi toplulaştırma projeleri ile parçalı ve dağınık araziler birleştirilmekte, şekilleri bozuk olan parseller düzeltilmekte, yol hizmeti sağlanmaktadır. Bu çalışmada proje alanı 425.19 ha olan Şanlıurfa Türkeli Köyü arazi toplulaştırma (AT) projesi materyal olarak alınmıştır. Proje alanında 17 adet işletmeye ait AT öncesi 33 adet parselin ortalama parsel büyüklüğü 12.61 ha iken AT sonrasında hisselerin dağıtılması nedeniyle oluşan 47 parselin ortalama parsel büyüklüğü 8.49 ha’a düşmüştür. Araştırmada işletme merkezinden parsellere olan kuş uçuşu ve tarla yolu uzunluğu parametreleri kullanılarak arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası değişim ve yakıt tüketimi incelenmiştir. Arazi toplulaştırma sonrasında yol uzunlukları ortalama %16.01 kuş uçuşu yol uzunlukları ortalama %2.55 kısalmıştır. Yol uzunluklarının değişmesine bağlı olarak yakıt tüketiminin ortalama %16.01 oranında düştüğü gözlemlenmiştir. Yakıt tüketiminin düşmesi karbondioksit salınımını azaltmakta ve çiftçilerin arazi işletim sürelerini kısaltmaktadır. Sonuçta yol uzunlukları üzerine yapılan bu araştırmada, arazi toplulaştırma projesinin yakıt tüketimini azalttığı gözlemlenmiştir. 

Analysis of Roads in Land Consolidation Projects: A Case Study of Türkeli Village in Şanlıurfa/Turkey

Land consolidation projects helps to allocate scattered plots to enterprises with rectangle shapes have roads.  To evaluate fuel consumption related with road of farmers, Şanlıurfa Province Türkeli Village land consolidation project is chosen as a material. After and before land consolidation cadastral map of the project (425.19 ha) were used. Number of enterprises number is 17, before average area of plots was 33 but after 47 due to number of shares. In the study, road length and air distance were used as parameters related with fuel consumption. Fuel consumption was reduced 16.01% of consumption before land consolidation. Reduced fuel consumption ensure cutting down on carbon dioxide emission and time needed to operate plots by farmers. As a result, land consolidation project has effect on fuel consumption is figured out according to calculations. 

___

Anonim, 2005. Resmi Gazete, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050719-2.htm

Anonim, 2014. http://tarim.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2014/12/Tarim_Arazilerinin_Surdurulebilir_Kullanimi_Calisma_Grubu_Raporu.pdf

Anonim, 2018a. http://www.netkayit.com/adres_arabul.php?adres=SANLIURFA-VIRANSEHIR-KOYLER-TURKELI-KOYU

Anonim, 2018b. https://www.sanliurfa.bel.tr/kategori/2/0/sanliurfa

Ayten, T., Çay, T. (2017). 'Effects of the Purpose Expropriation of Land Consolidation to Landholding'. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 121, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 11(1), 79- 82.

Beyazgül, M., 2012." Türkiye’de Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi", Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teknik Raporu, Ankara.

Değirmenci, H., Arslan, F., Tonçer, R., Yoğun, E., 2017.“Arazi Toplulaştırma Öncesi Parsel Şekilleri ve Arazi Parçalanmasının Değerlendirilmesi Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Örneği” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3):182–189.

Demirtaş, E.I., Sarı, M., 2003. Arazi Toplulaştırması, BATEM Derim Dergisi, 20 (1): 48-58.

Ekinci, K., 2010. Arazi Toplulaştırması Konusunda Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi (Bafra Ovası Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

GTHB, 2015a. Tarım Arazilerinin Toplulaştırması. Kütahya İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kütahya, 2015.

GTHB, 2015b. Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Ankara,2015.

GTHB, 2018. Türkeli Köyü Tescile Esas Parselasyon Planı Raporu. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.

Köseoğlu, M. ve Gündoğdu, K.S., 2004. Arazi Toplulaştırma Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları. UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 45-56.

Kumbasaroğlu, H., Dağdemır, V., 2007. “Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1): 49-58.

Küsek, G., Türker, M., Gülsever Şaban, F.T.Z., Şahin, G. (2015). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Gelişmeler Ve Arazi Bankacılığının Uygulanma İmkânları, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran 2015, Bursa.

Oğuz, C., Bayramoğlu, Z. 2004. Konya İli Çumra İlçesinde Arazi Toplulaştırması Sonrası Farklı Parsel Genişliklerinin Birim Maliyetler Üzerine Etkisi; Küçükköy Örneği. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 70-75.

Platonova, D., Setkovska, L. and Jankava, A., 2011. Assessment Principles of Land Fragmentation. Baltic Surveying’11, 117-124. Polat, H.E. ve Manavbaşı, İ.D., 2012. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt Tüketimi ve Karbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 18, 157-165.

Takka, S., 1993. Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği Yayınları, Ankara.

Taşdemir, N., 2000. Konya İli İçeri Çumra Yöresinde Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İle Birlikte Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Ekonomik Analizi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Konya

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd451535, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {19 - 25}, title = {Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği}, key = {cite}, author = {Kuzu, Hamza and Arslan, Fırat and Değirmenci, Hasan} }
APA Kuzu, H. , Arslan, F. & Değirmenci, H. (2018). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 19-25 .
MLA Kuzu, H. , Arslan, F. , Değirmenci, H. "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 19-25 <
Chicago Kuzu, H. , Arslan, F. , Değirmenci, H. "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği AU - Hamza Kuzu , Fırat Arslan , Hasan Değirmenci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği %A Hamza Kuzu , Fırat Arslan , Hasan Değirmenci %T Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Kuzu, Hamza , Arslan, Fırat , Değirmenci, Hasan . "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 19-25 .
AMA Kuzu H. , Arslan F. , Değirmenci H. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği. ZFD. 2018; 19-25.
Vancouver Kuzu H. , Arslan F. , Değirmenci H. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 19-25.
IEEE H. Kuzu , F. Arslan ve H. Değirmenci , "Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 19-25, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

18b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yarı Kurak Koşullarda Tamamlayıcı Sulamanın Arpada Verim ve Kaliteye Etkisi

Nida YILDIZ, Ali Fuat TARI

Yumurtacı Bıldırcın Kümesinde Derece Gün Yöntemi ile Isıtma ve Soğutma Derece Gün Değerlerinin Belirlenmesi

Sedat BOYACI, Gökhan FİLİK, Ayşe Gül FİLİK

Türkiye'de Orta Anadolu bölgesinde şeker pancarı ekim alanında sınırlı hava verisi kullanılarak uzun süreli referans evapotranspirasyon tahmini

Sevim Seda YAMAÇ

Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi

Engin GÖNEN, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, Çağatay TANRIVERDİ, Sertan SESVEREN

Changes on Soil Biological Activity With Respect To Irrigation, Mulch and Calcium Application

Kemal DOĞAN, Sefer BOZKURT, Ali SARIOĞLU, Necat AĞCA, Ekin ŞAKAR

Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi

Saliha DORAK, Barış Bülent AŞIK

Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi

Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim Bozkurt ÇOLAK, Günsu ATAĞ, Mete ÖZFİDANER, Alper BAYDAR, Engin GÖNEN

Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY

The Effect of Biochar Obtained From Pruning Residue of Oil-Bearing Rose on Flower Yield and Essential Oil Content of Oil-Bearing Rose

Abdullah ARIN, Hesna Rüveyda AYDIN, Sabri ERBAŞ, Ali COŞKAN

Durgun Su Kültüründe Kırmızı Kıvırcık Marul Yetiştiriciliğinde Üç Farklı Şekilde Verilen Gübrelemenin Verim ve Kalite Parametrelerinin Araştırılması

Esra OKUDUR