INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“

İnsan, diğer varlıklardan bilgi ve becerileri ile ayrılmaktadır. Bilgi insanlar için en az doğal ihtiyaçlar kadar önemlidir. Bilgi insanlar tarafından üretilir ve sonraki kuşaklara aktarılır, bu da sürekli gelişen toplum içinde insanın var olma biçimidir. Mevcut bilgi birikiminin yeni nesillere aktarılması gerekir. İnsanlık bunun için farklı yollar bulmuş olsa da, nihayetinde bu aktarım kültür aktarımıdır ve kültürlenmedir. Çünkü eski kuşakların kültürel birikimi yeni nesillere aktarılmaktadır. Kültür sadece eski kuşaklardan yeni nesillere değil, ulusların kendi arasında da bilgi aktarımıdır. Bu bilgi aktarımları sayesinde uluslar varlıklarını sürdürebilmekte ve ilerleyebilmektedir. Bu bakımdan toplumların var olmalarının temelinde bilgi aktarımı yatmaktadır. Farklı ulusların kültürlerini öğrenip onlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra kültürler arasında benzerlikler ya da farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Benzerlikler ulusların ne kadar birbiri ile yakınlaşmalarına bağlı olarak artmaktadır. Toplumlar ne kadar yakın ise kültürel unsurlar da o derece birbirine yakındır. Toplumun temel öğelerinden biri olan "şeref" kavramı toplumlar tarafından farklı algılanmakta ve farklı önem yüklenmektedir. Alman yazar Hermann Sudermann "DieEhre" adlı eserinde bu kavramı irdelemekte ve farklı bir bakış açısıyla sunmaktadır. Eserin ele aldığı konu tüm ulusların temel değerlerinden birini teşkil ettiğinden yabancı dil derslerinde irdelenmek için iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Bu bakımdan bu eserin yabancı dil derslerinde incelenmesi ve kültürler arası anlayış biçimlerini yabancı dil öğrencilerinin daha yakından tanımaları açısından önemlidir

HERMANN SUDERMANN’IN „DIE EHRE“ ADLI ESERİNDE KÜLTÜRLERARASILIK

People are different from other living things by their knowledge and skills. For people information is as essential as basic needs. Information is produced by people and transferred to the next generations. This is how humanity exists in a constantly developing society. It is necessary to transfer the existing knowledge to new generations. The mankind has found different ways to do this, but this transfer is at least a culture transfer and called acculturation. Because the culture of older generations has been transferred to new generations. Culture is not only the transfer of information between generations, but also between the nations. It has been observed that there are differences or similarities between the cultures of different nations after learning something about those cultures. The similarities increase depending on how close the nations are become. One of the values of a society is “honor“ and it is perceived differently in different the societies. The German author Hermann Sudermann examining this concept in his work “Die Ehre” and offers a different perspective. Because the issue handled in this work is one of the fundamental values of all nations, it provides a good source for studies in foreign language courses. Therefore, it is important to analyze this work in foreign language lessons for students to get familiar with cross-cultural understanding

___

  • AUERNHEIMER, Georg (1996). Einführung in die Interkulturelle Erziehung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
  • HEBEL, Franz (1987). „Zum Verhältnis von intrakultureller und interkultureller Praxis“, ,in: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. Hrsg. von Alois Wierlacher,Iudicium,München, S. 333-376.
  • HEXELSCHNEIDER, Erhard (1987). „Das Fremde und das Eigene als Grundkomponenten von Interkulturalität. Was bedeutet das für den Lehrenden?“, in: Alois Wierlacher (Hrsg.): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, iudicium, München, S. 259- 287.
  • MECKLENBURG, Norbert (1987). „Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik“, in: Alois Wierlacher (Hrsg.): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik,Iudicium, München S. 563-584.
  • NOHL, Ingrid (1973). Das dramatische Werk Hermann Sudermanns. Versuch einer Darstellung seiner Gesellschaftskritik auf dem Theater im 19. Und 20. Jahrhundert und im Film. Diss. Köln.
  • SUDERMANN, Hermann (1982). Die Ehre. Schauspiel in vier Akten. Reklam Verlag, Stuttgart.
  • THUM, Bernd (Hrsg.) (1985). Gegenwart als Kulturelles Erbe. Ein Beitrag zur Kulturwissenschaft deutschsprachiger Länder, Iudicium, München.
  • WEINRICH, Harald (1986). „Die fast vergessene Ehre“, in: Literatur für Leser, München

___

APA BAKIR N (2013). INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 145 - 154.
Chicago BAKIR NEVZAT INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 145 - 154.
MLA BAKIR NEVZAT INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.145 - 154.
AMA BAKIR N INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 145 - 154.
Vancouver BAKIR N INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 145 - 154.
IEEE BAKIR N "INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.145 - 154, 2013.
ISNAD BAKIR, NEVZAT. "INTERCULTURALITY IN HERMANN SUDERMANN’S „DIE EHRE“". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 145-154.