IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?

George Sand, gerek yapıtlarının çeşitliliği, gerekse kadın hakları konusundaki öncü tavrı nedeniyle çok tartışılmış, üzerinde çok çalışılmış bir yazardır. XIX. yüzyılda olduğu kadar günümüzde de en çok okunan yazarlar arasındaki yerini hala korumaktadır. 200. doğum yılı nedeniyle 2004 yılında yapıtları ve yaşamı üzerine çok sayıda araştırma ve inceleme gerçekleştirilmiş, dünyanın her yerinde sempozyumlar, konferanslar düzenlemiş, yapıtları yeniden pek çok dile çevrilmiştir. George Sand'ın renkli kişiliği, sıra dışı ve fırtınalı yaşamı, edebiyat dünyasındaki yenilikçi duruşu, onu hak ettiği şöhrete ulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda döneminin büyük romancılarına, kadın kahramanların yaratılmasında model oluşturmayı başarmıştır. Örneğin birçok eleştirmen Balzac'ın Béatrix adlı romanındaki kadın kahraman Camille Maupin ile George Sand arasında koşutluk kurmaya çalışmıştır. Asıl adı Aurore Dupin olan ve George Sand takma adıyla edebiyat dünyasına giren yazarla, Camille Maupin takma adıyla Balzac'ın romanında yerini alan kadın kahraman Félicité des Touches arasında bir takım somut benzerlikler olduğu yadsınamaz. Bu benzerlikler fiziksel portreler açısından olduğu kadar, moral, psişik, entelektüel ve sosyo-kültürel açılardan da önem taşımaktadır. Her ikisinin fiziksel yapısı birebir örtüşmekte, yaşadıkları aşklar ve duygusal dalgalanmalar aynı psişik durumu yansıtmakta, XIX. yüzyılda alışılmamış aynı entelektüel kadın portresi çizilmekte ve özgür yaşam çizgileriyle yöre halkından aynı olumsuz tepkiler alınmaktadır. Ne var ki Camille Maupin'in yaşam öyküsü George Sand'ınki ile çok az benzerlik göstermektedir. Her şeyden önce kurgusal bir kişi olan Camille Maupin, tipik bir Balzac kahramanıdır. George Sand ise hiçbir zaman doğrudan roman kahramanlarında yansıtılmamış, ancak onların yaratılmasında güçlü ve etkileyici bir model olarak yer almıştır

GEORGE SAND ROMAN KAHRAMANI MIDIR?

George Sand is the writer who has been academically studied because of her wide range of works, her pioneer attitude in the field of women rights. Not only in the 19th century but also in this century does she hold an important place among the most read authors. In 2004 several researches were done on her works and many symposiums and conferences were held on her life and works. In addition, her works have been translated into many languages for her 200th birthday. Her colorful personality and extraordinary lifestyle, her radical attitude in the literature world not only gave her a deserved reputation but made her role model for many novelists to create women characters in their works. For instance, many critics have tried to establish close links between Camille Maupin and George Sand in the novel “Beatrix” by Balzac. It cannot be denied that there are some similarities between the two writers: the one who uses a nickname “George Sand” although her real name is Aurore Dupin and the other one -Felicite des Touches who uses the nickname Camille Maupin in the novel of Balzac. These similarities are not only important for the physical portraits but also important for moral, intellectual and soci—cultural frameworks. Both of their physical natures overlap, their love experiences and emotional fluctuations reflect the same mood, a nineteenth century unusual woman portrait is portrayed, and also both of them are exposed to negative reactions from the local people due to their free lifestyles. However, the life story of Camille Maupin shows few similarities to the life story of George Sand. The fictional character Camille Maupin is the typical hero of Balzac whereas George Sand is the one not reflected in the novel characters but is a strong model for the creation of them

___

  • BALZAC, Honoré de (1979). Béatrix, Flammarion, Paris.
  • BOUCHARDEAU, Huguette (2003). George Sand, Les Femmes, HB Edition, Nîmes.
  • BOUCHARDEAU, Huguette (2003). George Sand, La Littérature, HB Edition, Nîmes.
  • DUFOUR, Hortense (2002). George Sand somnambule, Editions de Rocher, Paris.
  • FERRA, Bartokeu (2004). Chopin et George Sand, Mercure de France.
  • JAMES, Henry (2004). George Sand, Mercure de France.
  • SAND, George (2001). Histoire de ma Vie, présentée par Damien Zanone, Flammarion, Paris.

___

APA ERTEM T (2013). IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 287 - 293.
Chicago ERTEM Tuna IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 287 - 293.
MLA ERTEM Tuna IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.287 - 293.
AMA ERTEM T IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 287 - 293.
Vancouver ERTEM T IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 287 - 293.
IEEE ERTEM T "IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.287 - 293, 2013.
ISNAD ERTEM, Tuna. "IS GEORGE SAND A NOVEL HEROINE?". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 287-293.