Türk Topluluklarında Köpek ve Buğday Bağlantısını Ortaya Koyan Efsaneler

Çok eski çağlardan beri insana yoldaş olan köpek, yaradılış efsanelerinde olumsuz rolüyle ön plana çıkmaktadır. Daha çok bu olumsuz özelliğiyle bilinmesine karşın diğer Türk topluluklarında insanın buğday ve ekmeğe sahip olmasıyla ilgili efsanelerde köpek olumlu bir kimliğe bürünmektedir. Makalede ülkemiz dışında yaşayan Türk topluluklarında buğday, ekmekle ilgili efsanelerde köpeğin üstlendiği rol ortaya konulmaya çalışılmıştır.

The Legends That Reveal the Relationship Between Dog and Wheat in Turkish Societies

The dog that has become a fellow of human being since the ancient times comes into prominence with a negative role in creation legends. Although it is known by this negative feature, it has a positive identity in the legends about people’s having the bread and wheat in Turkish societies., In this article, The role of the dog in the legends that are about wheat and bread in Turkish societies who live in the outside of our country has been emphasized.

Kaynakça

ANTONOVA, E. V. (1990). Obryadı i Verovaniya Pervobıtnıh Zemledeltsov. Moskova.

DIYKANBAYEVA, A. (2004). Kırgız Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme- Metin). Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir.

EBERHARD, W. (2000). Çin Simgeleri Sözlüğü. Kabalcı Yayınevi. İstanbul.

EGOROV, N. İ. (1995). “Çuvaşskaya Mifologiya”, Kultura Çuvaşskogo Kraya, I. Cilt, Çeboksarı.

ERGİS, G. U., (1964). Yakutskie Skazki. I. Cilt.

ERGİS, G. U., (1974). Oçerki Po Yakutskomu Folkloru. Moskova.

FRAZER, J., (1992). Altın Dal, Dinin ve Folklorun Kökeni. (Çeviren Mehmet H. Doğan). Payel. İstanbul. II. Cilt.

HUDYAKOV, İ. A., (1964). Kratkoe Opisanie Verhoyanskogo Okruga. Leningrad.

KULAKOVSKİY, A. E., (1979). Nauçnıe trudı. Yakutskoe jnijnoe İzdatelstvo. Yakutsk.

LANDIŞEV, L; (1886). “Kosmologiya i feogoniya Altaytsev-Yazıçnikov”, Pravoslavnıy Sobesednik, Mart.

Traditsionnoe Mirovozzrenie Tyurkov yuJnoy Sibiri. Çelovek, Obşçestvo. Moskova. 1989.

ÖRNEK, S. V., (1979). Anadolu Folklorunda Ölüm, 2. baskı. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Basımevi.

POTANİN, G. N., (1883). Oçerki Severo- Zapadnoy Mongolii. Rezultatı Puteşsetviya. S. Peterburg.

SEROŞEVSKİY, Yakutı. (1896). Opıt Etnografiçeskogo İssledovaniya. Senpetersburg.

VASİLYEV, V. N., (1913). “Şamanskiy Kostyum i Buben u Yakutov”, Sbornik muzeya po antropologii i etnografii. St. Petersburg. sayı XVI.

Kaynak Göster