Muvaffak DURANLI

Türk Topluluklarında Köpek ve Buğday Bağlantısını Ortaya Koyan Efsaneler

The Legends That Reveal the Relationship Between Dog and Wheat in Turkish Societies

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2008-Sayı: 48

175-184

3612

Benzer Makaleler

Erzurum’da Yazlık Buğdayda Sorun Oluşturan Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.)’nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

İrfan ÇORUH, Hüseyin ZENGİN

Afyonkarahisar’ın İğdeli ve Çatkuyu Köyü Camilerinde Bulunan Düz Dokuma Yaygılar

Arış Dergisi

Ülkü KÜÇÜKKURT

Rehber öğretmenlerin mesleksel tükenmişliğini azaltmada psikodramanın etkinliği

Anadolu Psikiyatri Dergisi

FÜSUN GÖKKAYA, Osman ÖZDEL

Conformable Diferensiyel Denklemlerin Genelleştirilmiş Kudryashov Yöntemiyle Tam Çözümleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Arzu AKBULUT, Melike KAPLAN

Korunan ve Otlatılan Meralarda Ot Kalitesinin Karşılaştırılması

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Halil KARAN, Mehmet BAŞBAĞ

1970-1974 Yılları Arasında Kuduz Laboratuvarında Muayene Edilen Marazi Maddelerden Alınan Sonuçlar

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Tülin GÜZEL

Sülfonamit İçeren Maleamik Asit Türevi ile 2-Aminopiridinin Proton Transfer Tuzu ve Co(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi Synthesis and Characterization of Proton Transfer Salt Between Maleamic Ac

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Metin Bülbül, Gözde İmdat

Mobilya Üretiminde Ahşap Levha Kesim Planlarına Ait Bir Zaman Etüdü Araştırması

Politeknik Dergisi

Abdulkadir MALKOÇOĞLU, Ali̇ ÇAKMAK, KEMAL ÜÇÜNCÜ