Çerağlar Uyanırken

Bu çalışmada, Bektaşîliğin önemli bir zaman dilimini tarihî roman tarzında anlatan “Çerağlar Uyanırken” adlı eser tanıtılacaktır. Eser, Bektaşî tarikatının 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadıklarını konu etmektedir. Bektaşî tarikatının çok büyük sıkıntılar yaşadığı bu zaman dilimi, konu üzerine birçok akademik çalışması olan A. Yılmaz Soyyer tarafından roman tarzında yeniden okuyucuya sunulmaktadır.

In this study the book called “Çerağlar Uyanırken,” which tells Bektashism in a historical novel style will be introduced. This work includes the situation that Bektaşî tariqat had in the first half of 19th century. This period that Bektaşî tariqat suffered much is presented to the public by A. Yılmaz Sovyer, who has lots of academical works about this subject .

Kaynakça

SOYYER, A. Yılmaz. (2008). Çerağlar Uyanırken, İstanbul, Doğan Kitap.

SOYYER, A. Yılmaz. (1996). Sosyolojik Açıdan Alevî Bektaşî Geleneği, Seyran Yayınevi, İstanbul.

SOYYER, A. Yılmaz. (2005). 19. Yüzyılda Bektaşîlik, Akademi Kitabevi, İzmir.

ÇAMUROĞLU, Reha. (2005). İsmail, Everest Yayınları, İstanbul.

FAROGHİ, Suraiya. (2003). Anadolu’da Bektaşîlik, Simurg Yayınevi, İstanbul.

Kaynak Göster