Geçmişten Günümüze Burdur Mutfak Kültürüne Yönelik Bir Saha Araştırması

Bu çalışmanın amacı; Burdur’a ait kültürel unsurların önemli parçalarından olan mutfak kültür unsurlarının tespit edilmesi ve paylaşılmasıdır. Bu kapsamda yerel halktan 11 kişi ile görüşme yapılmış ve alan yazın taramaları yapılarak, bilgiler sunulmuştur. Burdur’un coğrafi işaretli ürünlerine baktığımızda mutfağında hazırlanan Burdur şiş ve ceviz ezmesi karşımıza çıkmaktadır. Burdur mutfağının medya ve alan yazında göze fazla çarpmamasının nedeni mutfak kültürünün sınırlı oluşu veya yemek çeşitliliğinin az oluşundan ileri gelmemektedir. Burdur mutfağı ile ilgili yapılan çalışma ve yazılı kaynak sayısının oldukça sınırlı olması bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Araştırma kapsamına dahil edilen katılımcılar olasılığa dayalı olmayan örneklem türleri içinde yer alan kolayda örnekleme yardımıyla seçilmiştir. Görüşmeler her bir katılımcıya araştırma hakkında bilgi verildikten sonra başlamıştır. Toplanan veriler ışığında kültürel yozlaşma, şehre göç ve teknolojinin mutfağa girmesi gibi ana nedenlerle Burdur köylerinin kültürel mirası olan mutfak uygulamalarının unutulmaya yüz tuttuğu tespit edilmiştir.