Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi

Cilt: 3 Sayı: 2 -2023Son Sayı

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: Turizm Akademisyenleri Derneği

5.5b1.8b