Fiziksel Kanıtlar Bağlamında Youtube Üzerinden Yayınlanan Otel Tanıtım Videolarının İçerik Analizi: Kapadokya Otelleri Örneği*

Turizm destinasyonlarının önemli parçalarından birisi de otellerdir. Turistler otelleri tercih ederken bazı referanslara ihtiyaç duymaktadır. Bu referansların önemli bir kısmını oluşturan sosyal medya araçlarını oteller tanıtım faaliyetlerinde sıklıkla kullanmaktadır. Sosyal medya araçları sayesinde oteller soyut olan hizmet özelliklerini fiziksel kanıtlar ile somut unsurlara dönüştürebilmektedir. Bu çalışma Kapadokya bölgesinde yer alan otellerin YouTube üzerinden paylaşmış oldukları tanıtım videolarını içerik analizi yardımıyla incelemektir. Bu kapsamda araştırmada 25 adet otelin YouTube resmi sayfalarındaki genel tanıtım videoları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda otellerin tanıtım videolarında bölgeye özgü fiziksel kanıtları kullandıkları görülmüştür. Tanıtım videolarında bölgeye özel kaya taşı veya kayadan oyma otel odaları yoğunluklu olarak kullanılmıştır. Otellerin videolarda iç mekân oda görsellerinde bunu destekleyici görüntüleri kullandığı tespit edilmiştir. Dış görünümde ise daha çok bahçe, havuz, otel terası ve otel isim tabelası üzerinde yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Otel, Fiziksel Kanıtlar, YouTube