Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: Turizm Akademisyenleri Derneği

5.6b 2b