Unesco Yaratıcı Şehri Gaziantep’in Gastronomi Turizmi Cazibe Unsurları

Tarih boyunca Anadolu'da kurulmuş ya da egemen olmuş tüm devletler için önemli bir merkez olan Gaziantep gerek kendine has el sanatlarıyla gerekse sahip olduğu müzelerle ve özellikle zengin mutfak kültürüyle hafızalarda yerini almış bir şehirdir. Yöreye özgü yemekleriyle adından sıkça bahsettiren şehir, Türk Mutfağına bıraktığı izle gastronomi turizminin Türkiye’deki önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, UNESCO Yaratıcı Şehri Gaziantep’in sahip olduğu ve gastronomi turizmi açısından ön plana çıkan cazibe unsuru yöresel yemeklerini derlemek suretiyle ortaya koymaktır. Bu nedenle en eski dönemlerden bugüne aktarılmış ve gastronomi turizmi açısından şehre turist çeken yöresel yemekler, nitel yöntemle ilgili yazın taranarak ve doküman analizi yapılarak derinlemesine incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, yaratıcı şehir Gaziantep’in özellikle kebap, et yemekleri, tencere yemekleri ve tatlıları ile ön plana çıktığı ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle, Gaziantep Mutfağına özgü çekiciliklerin derlenmesinin, gastronomi turizmi yazını açısından yapılacak yeni çalışmalara yön verebileceği ve alana katkı sağlayabileceği düşünülmektedir