Turizm Endüstrisi Açısından Sanal Gerçeklik Sistemleri Üzerine 25 Yıllık Bir Araştırma: Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi

Sanal gerçeklik turizm endüstrisini kısa zaman içerisinde etkileyen yeni nesil teknoloji olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılara olay veya nesnelerin sanal deneyimini sunan sanal gerçeklik sistemleri turizmin birçok alanında kendine yer edinmiştir. Bu bağlamda sanal gerçeklik sistemlerinin turizm endüstrisinde ortaya çıkardığı etki ve gelecekte turizm sektörü üzerinde nasıl bir rol üstleneceğinin belirlenmesi tüm turizm paydaşları için önemlidir. Araştırma, turizm endüstrisi ve sanal gerçeklik sistemleri arasındaki ilişkiyi bilimsel makalelerden yola çıkarak incelemektedir. Belirlenen veri tabanlarında ikincil kaynak taraması yapılmış ve 1995-2020 yılları arasında yayınlanan 187 bilimsel çalışmaya erişilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak konu kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Sonuçlar; turizm bölge ve işletmelerinin tanıtım, pazarlama, politika, planlama ve sürdürülebilirlik gibi konularda sanal gerçeklik sistemlerinden yararlandığını göstermektedir. Sanal gerçeklik teknolojilerinin turistlerin bilgi eksikliğini giderdiği, turistik beklentilerini tasarladığı ve satın alma davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir.