Sosyal İnovasyon ve Türkiye Turizm Sektörü Uygulamaları

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ederken orman yangınları, depremler ve seller ile de mücadele etmiştir. Türkiye turizmini olumsuz yönde etkileyen bu krizlerin aşılması için devlet liderliğinde pek çok paydaşın katılımı ile sosyal inovasyonlar gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması yöntemi ile hazırlanan bu çalışmanın amacı, kriz anlarında Türkiye turizm sektörünü güçlendirmek için paydaşların iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal inovasyon uygulama örneklerini derlemek, sunmak ve turizm sektörü paydaşlarına ve turizm bilimine katkı sağlamaktır. Veriler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektörü temsilcileri ile iletişim kurularak, paydaşların internet sayfaları, sosyal medya hesapları ve basında yer alan haberler incelenerek elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, başta devlet olmak üzere, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, hava yolu işletmeleri ve turizm sektörünün diğer paydaşları, kriz anında Türkiye turizmini yeniden canlandırmak için iş birliği ve dayanışma içerisinde mücadele ederek başarı sağlamaktadır