Antik Yunan ve Roma Heykel Sanatında Beden

Özet Bu araştırma sanatın özgür üreten sanatçıdan yoksun olduğu dönemlerden olan Yunan ve Roma döneminde heykelin ayırt edici biçimsel özelliklerinin ardında yatan sebepleri ele almaktadır. İnsan bedeni ilk çağlardan bu yana heykel sanatının başlıca odağı olmuş, her coğrafyada ve her çağda, uygarlıklara farklı mesajları iletmek üzere hizmet etmiştir. İnsana ait sorunsallar, yine insan imgesi ile ifade edilmiştir. Batı heykel sanatı tarihinin ilk adımları olan Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerinde de, bedenin yorumlanma biçimleri döneminin felsefe, inanç ve ideolojisi ile eşgüdümlü hareket etmiştir. Sırasıyla Arkaik, Klasik ve Helenistik dönemlerde Antik Yunan sanatı sıkıca bağlı olduğu Hellen ülküsüne göre biçimlenmiş ve Roma heykel sanatı da Yunan heykelinden beslenerek gelişmiştir. Roma imparatorluğu, Yunan heykelinin ideal bedenlerini gerçekçilikle harmanlayarak kendi ülküsüne hizmet edecek hale getirmiştir.

___

 • Boardman, J. (2005). Yunan Sanatı. (çev. İlseven,Y.). İstanbul: Homer kitabevi
 • Bruneau, P., Torelli, M., Barral i Atlet X. (1996). Sculpture. Taschen:Köln, Almanya
 • Bussagli M. (2007). Anatomia Artistica. Firenze: Giunti
 • Bussagli M. (1998). Il Nudo Nell’Arte. Firenze :Giunti
 • Crespo Fajardo, J.L. (2016). Fuentes Teoricas Sobre la Figura Humana En La Escultura. Afael A.,Paradas,F. (Editörler). Barroca Espanola. Malaga.Exlibric, s43-57
 • Eco U. (2006). Güzelliğin Tarihi. (çev. Akkoyunlu,A.C.). İstanbul: Doğan kitap
 • Flynn,T. (2002). El Cuerpo En La Escultura. (çev. Balsinde,I.). Madrid: Akal Ediciones
 • Hafner, G. Abrahms, H. (1969). Art Of Rome, Etruria and Manga Grecia. Germany: INC, West
 • Hollingsworth, M. (2009). Dünya Sanatı Tarihi.(çev.Doç.Dr. Küçükerdoğan, R., Ergüder, B.). İstanbul: İnkılap
 • Pasinli A. (2012). Istanbul Archeological Museums. İstanbul: A Turizm Yayınlarıyayınları
 • Portrait head, (t.y.). British Museum içinde. Erişim adresi https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1850-0304-35
 • Richter G. (1984).Yunan Heykeli. (çev. Madra, B.). İstanbul: Cem Yayınevi
 • Sanchez, C. (2015). La Invencion Del Cuerpo, Madrid: Siruela
 • Sennett, R. (2002). Ten ve Taş. (çev. Birkan, T.). İstanbul: Metis yayınları
 • Strong, D. (1995). Roman Art. Hong Kong: Yale University Press
 • Tunalı İ. (1983). Grek Estetik’i. İstanbul: Remzi kitabevi
 • Wheeler, M. (2004). Roma Sanatı ve Mimarlığı. (çev. Koçal Erdem Z.).İstanbul: Homer Yayınevi
 • Wycherley,R.E. (1993). Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu. (çev. Nierven,N., Başgelen,N.).İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları

___

APA Altunel, L. (2023). Antik Yunan ve Roma Heykel Sanatında Beden . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (8) , 983-994 .