Der Koran als Text der Spätantike Ein europäischer Zugang

Müslüman olsun veya olmasın Kur’an-ı Kerim, insanlar üzerinde bir merak duygusu uyandırmıştır. Bu ilgi, Avrupa’da 12. yüzyılda Kur’an’ın Latinceye çevrilmesiyle başlamış, Kur’an tarihi ve elyazması araştırmaları ve Kur’an’ın kronolojik tahlili ile devam etmiştir. Bu çalışmaların 21. yüzyıldaki öncü ismi Angelika Neuwirth’tir[1] Neuwirth Der Koran als Text der Spätantike Ein europäischer Zugang (“Geç Antik Dönemden Bir Metin Olarak Kur’an - Avrupalı Bir Yaklaşım”) adlı eserinde Kur’an’ı metinsel-edebî tahlili çerçevesinde 14 bölümde incelemiştir. [1] Berlin Açık Öğretim Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi.
Anahtar Kelimeler:

koran, zugang

___

  • Der Koran als Text der Spätantike Ein europäischer Zugang: Angelika Neuwirth, Berlin, Verlag der Weltreligionen, 2010, 859