YAHUDİLİKTE YENİDOĞAN TÖRENLERİ

Yahudilikte çocuk sahibi olmak ve çoğalmak dini bir emir kabul edilir. Bu nedenle çocuğun doğumu sevinçle karşılanır. Onun Yahudi Cemaatinin bir üyesi olması veiyi bir dini eğitim alarak yetişmesine önem verilir. Bu amaçla anne, hamilelik döneminden itibaren karnındaki çocuğunu etkileyebilecek davranışlardan kaçınmaya özen gösterir. Çocuk doğduktan sonra da nazardan ve kötü ruhlardan korumak için birçok tedbir alınır. Çocuğun doğumunun ilk bir aylık sürecinde erkek çocuklar için Şalom Zahor, BritMila, Pidyon Ha Ben; kız çocukları için de Şalom Nekeva, Brit Bat, Vijola törenleri düzenlenerek hem doğum sevinci kutlanır hem de Yahudi cemaatinin yeni bir üyesi olmasına yönelik uygulamalar yapılır.

___

  • Açıklamalı Kutsal Kitap, İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 1. Basım, Şubat 2010. Alalu, Suzan, KlaraArditi, Eda Asayas, Teri Basmacı, Fani Ender, Beki Haleva, Dalya Maya, NinetPardo, Sara Yanarocak, Yahudilikte Kavram ve Değerler, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş.,1996, Arık, Durmuş, Buhara Yahudileri, Ankara: Berikan Yayınları, 2011. Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş I, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1980, 80. Arslantaş, Nuh, “Abbâsîler ve Fâtımîler Döneminde Yahudiler (132-656/750-1258)”, Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul 2009, s. 727-728. Babylonian Talmud, (The Standard Formatted PDF and HTML Editions) (http://halakhah.com/). Basalel, Yusuf, Yahudilik Ansiklopedisi I- III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., İstanbul 2001.