ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİN ANLAYIŞI FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN ETKENLER”

Türkiye’de son yıllarda ilahiyat alanına yönelik akademik organizasyonların nicelik ve nitelik itibari ile gösterdiği artışa rağmen bu organizasyonların doğrudan muhatap kitlelerinin üniversitede çalışan öğretim üyeleri olduğu anlaşılmaktadır. Fakat İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nin yedi yıldır sürdürdüğü uluslararası öğrenci sempozyumu geleneği ile var olan akademik birikimi ilahiyat öğrencilerine aktarmasıyla bu çalışmalara farklı bir katkı sağladığı görülmektedir. Lisans düzeyindeki bireylerin bu tür akademik organizasyonlarda bulunması ilahiyat akademyasının geleceği açısından umut vericidir. Zira yıllardır İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nin gerek çalışma gruplarında gerekse geleneksel hale gelen öğrenci sempozyumunda bulunan bireylerin bugün Türkiye’nin farklı yerlerindeki ilahiyat fakültelerinde akademik personel olarak görev yapmaları, bu çalışmaların amacına ulaştığının kanıtı olarak değerlendirilebilir.

___

  • -