Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

<span arial="&quot;&quot;" sans-serif="&quot;&quot;" style="&quot;font-size:" 9pt;"="">Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. İşletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi, hukuk ve ekonometri alanlarına yönelik olarak tasarlanmaktadır.