Üreterde epidermal kist

Olgu sunumu 59 yaşında sol hidronefroz saptanan bayan hastadır. Hastanın sol üreterinde epidermal kist tespit edilerek, endoskopik olarak tedavi edildi.

Epidermoid cyst of ureter

We report a case of a 59 years old woman with left hydronephrosis. A left epidermoid cyst of ureter was detected and treated with endoscopic surgery.

Kaynakça

1.Duprat G Jr, Filialtraut D, Michaut J,: Intrarenal epidermoid cyst. Pediatr. Radiol, 16: 73-75, 1986.

2.Sung Chul L, Chul Sung K: Intrarenal Epidermal Cyst. Pathol. Int, 53: 574-78, 2003.

3.Ishizaki H, Iida S, Koga H, et al: Epidermoid cyst of ureter. Int J Urol, 14: 443-444, 2007.

4.Dogra SV, Gottlieb RH, Rubens DJ, et al: Testicular epidermoid cyst: Sonographic Features with Histopathologic Corelation. Journal of Clinical Ultrasound, 29: 192-196, 2000.

5.Gokce G, Kaya K, Kilicarslan H, et al. Epidermoid cyst ın the renal pelvis. Int Urol Nephrol, 35: 9-10, 2003.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

38531

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER