Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Rabdomyosarkom, çocukluk çağında alt üriner sistemin en sık görülen malign tümörüdür. Başvuru semptomları arasında hematüri, abdominal veya pelvik kitle, idrar yaparken zorlanma gibi infrevezikal obstrüktif yakınmalar ile üriner inkontinans ve üriner sistem enfeksiyonları saptanabilmektedir. Bu makalede, mesane rabdomyosarkomu saptanan 3 yaşındaki bir erkek olgunun öyküsü, klinik özellikleri, yapılan tanısal incelemeler ve tedavi seçenekleri sunularak literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Bladder rhabdomyosarcoma in a 3 year old boy: Case report

Rhabomyosacroma is the most frequently seen malignant tumor of the lower urinary tract in children. Hematuria, abdominal or pelvic mass, infravesical obstructive symptoms such as difficulty in voiding, urinary incontinence and urinary tract infections are the most commonly seen admitting symptoms. In this paper, a 3 year old boy with the diagnosis of bladder rhabdomyosarcoma is presented and discussed including history, clinical findings, diagnostic work-up and treatment alternatives.

Kaynakça

1.Ferrer FA, Isakoff M, Koyle MA. Bladder/Prostate Rhabdomyosarcoma: Past, Present and Future. J Urol 2006; 176: 1283-1291.

2.Raney B, Anderson J, Jenney M, et al. Late effects in 164 patients with rhabdomyosarcoma of the bladder/prostate region: A report from the international workshop. J Urol 2006; 176: 2190-95.

3.Wu Hy, Snyder HM. Pediatric urologic oncology; bladder, prostate, testis. Urol Clin N Am 2004; 31: 619-627.

4.Flamant F, Rodary C, Rey A et al. Treatment of rhabdomyosarcoma in childhood and adolescence. Results of the second International Society of Paediatric Oncology MMT84. Eur J Cancer 1998; 34: 1050-62.

5.Raney RB Jr, Gehan EA, Hays DM et al. Primary chemotherapy with or without radiation therapy and/or surgery for children with localised sarcoma of the bladder, prostate, vagina, uterus and cervix. A comparison of the results of Intergroup Rhabdomyosarcoma I and II. Cancer 1990; 66: 2072-81.

6.El-Sherbiny MT, El-Mekresh MH, El-Baz MA, et al. Paediatric lower urinary tract rhabdomyosarcoma: a single-centre experience of 30 patients. BJU Int 2000; 86: 260-7.

7.Arndt C, Rodeberg D, Breitfeld PP, et al. Does bladder preservation (as a surgical principle) lead to retaining bladder function in bladder/prostate rhabdomyosarcoma? Results from Intergroup Rhabdomyosarcoma Study-IV. J Urol 2004; 171: 2396-403.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

57065

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER