Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Olgumuzda; AP tanısıyla antibiyoterapi alan, ancak yeterli klinik yanıt alınamayan, tekrarlayan perkütan drenaj (PD) ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanan diyabetik bir bayan olgu sunulmaktadır.

Repeated percutaneous drainage and antibioteraphy in a recurrent emphysematous pyelonephritis case: Case report

In our case; a diabetic woman is presented with prediagnosed as EA but poorly clinically evaluated who is being treated with repeated percutaneous drainage and wide spectrum antibiotheraphy.

Kaynakça

1.Tang HJ, Li CM, Yen MY, et al: Clinical characteristics of emphysematous pyelonephritis. J Microbiol Immunol Infect; 34: 125, 2001

2.Michaeli J, Mogle P, Perlberg S, et al: Emphysematous pyelonephritis. J Urol; 131: 203, 1984

3.Kelly HA and MacCallum WG: Pneumaturia. JAMA; 31: 375, 1998.

4.Shokeir AA, El-Azab M, Mohsen T et al: Emphysematous pyelonephritis: a 15-year experience with 20 cases. Urology; 49: 343, 1997.

5.Tang HJ, Li CM, Yen MY, et al: Clinical characteristics of emphysematous pyelonephritis. J Microbiol Immunol Infect 2001; 34: 125.

6.Michaeli J, Mogle P, Perlberg S, Heiman S and Caine M: Emphysematous pyelonephritis. J Urol 1984; 131: 203.

7.Flores G, Nellen H, Magaña F, Calleja J. Acute bilateral emphysematous pyelonephritis successfully managed by medical therapy alone: a case report and review of the literature. BMC Nephrol. 2002 Jun 3;3:4. Review.

8.Evanoff GV, Thrompson CS, Foley R, et al: Spectrum of gas within the kidney: Emphysematous pyelonephritis and emphysematous pyelitis. Am J Med, 1987. 83: 149,

9.Çalışkan Z, Çift A, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu I, Oktay B. Amfizematöz Pyelonefrit: Olgu Sunumu Türk Üroloji Dergisi: 2005. 31 (3): 441-443,

10.Wan YL, Lee TY, Bullard MJ and Tsai CC. Acute gas-producing bacterial renal infection: correlation between imaging findings and clinical outcome. Radiology 1996;198: 433.

11.Somani BK, Nabi G, Thorpe P, Hussey J, Cook J, N'Dow J; ABACUS Research Group. Is percutaneous drainage the new gold standard in the management of emphysematous pyelonephritis? Evidence from a systematic review. J Urol. 2008 May; 179 (5): 1844-9. Epub 2008 Mar 19. Review.

12.Akpek S, Ilgit ET, Araç M, Özdemir H, Atilla S, Işık S: Bilateral perirenal urinoma with mediastinal extention. Abdom Imaging, 1995, 20: 267-269,.

13.Angulo JC, Dehaini A, Escribano J and Sanchez-Chapado M: Successful conservative management of emphysematous pyelonephritis, bilateral or in a solitary kidney. Scand J Urol Nephrol 1997; 31: 193.

14.Michaeli J, Mogle P, Perlberg S, Heiman S and Caine M: Emphysematous pyelonephritis. J Urol 1984; 131: 203.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.2b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN