Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Feokromositomalar sıklıkla adrenal medullada yerleşirler ve sempatik sinir sisteminin kromoffin dokularından gelişirler. Adrenal dışı feokromositomalar, paragangliyoma olarak isimlendirilirler. Mesane yerleşimi ise son derece nadir olup tüm mesane tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. Biz bu yazımızda bir mesane paragangliyoma olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunduk.

Bladder paraganglıoma: Case report

Pheochromocytomas are commonly localizated at adrenal medulla and they arise from chromophilic tissues of the sympathetic nervous system. Extra-adrenal pheochromocytomas are called Paraganglioma. Bladder localization of paragangliomas are extremely rare and these tumors account for less than % 1 of all bladder tumors. In this paper we report a case of bladder paraganglioma with review of the literature.

Kaynakça

1.Doran F, Varinli S, Bayazit Y, et al: Pheochoromocytoma of the urinary bladder. APMIS; 110: 733-6, 2002.

2.Demirkesen O, Çetinel B, Yaycıoğlu O, et al: Unusual cause of early preeclampsia: bladder paraganglioma. Urology; 56 (1): 154, 2000.

3.Sofikerim M, Tatlışen A, Öztürk F, et al: Perivezikal paragangliyoma:Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi; 32 (3): 433-5, 2006.

4.Zimmerman I, Biron R, MacMahon, et al: Pheochromocytoma of the urinary bladder. N Eng J Med; 249: 25-6, 1953.

5.Honma K: Paraganglia of the urinary bladder. An autopsy study.Zentralbl Pathol 1993; 139: 465-9

6.Hamilton B, Francis IR, Gross BH, et al: Intrapericardial paragangliomas:Imaging features. AJR; 168: 109-13,1997.

7.Crecelius SA, Bellah R: Pheochoromocytoma of the bladder in an adolescent: Sonographic and MR imaging findings. AJR; 165: 101-3, 1995.

8.Asbury WL, Hatcher PA, Gould HR, et al: Bladder pheochromocytoma with ring calcification. Abdom Imaging; 21: 275-7, 1996.

9.Baima C, Casetta G, Vella R, et al: Bladder pheochromocytoma: a 3-year follow-up after transurethral resection (TURB). Urol Int; 65: 176–8, 2000.

10.Klingler HC, Klingler PJ, Martin Jr JK, et al: Pheochromocytoma. Urology; 57: 1025-32, 2001.

11.Quint LE, Glazer GM, Francis IR, et al: Pheochromocytoma and paraganglioma: Comparison of MR imaging with CT and I-131 MIBG scintigraphy. Radiology; 165: 89-93, 1987.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

57465

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde uygulanan vaginal cerrahi girişimin cinsel fonksiyon üzerine olan etkisi

Cabir ALAN, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, MURAT ZOR, Mete KİLCİLER

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Transrektal ultrasonografi eşliğinde uygulanan prostat iğne biyopsisinde lokal anestezi: Lidokain - prilokain (EMLA) krem uygulama süresi ağrıyı azaltmada önemli mi?

Ömer Faruk KARATAŞ, Ömer BAYRAK, Ersin ÇİMENTEPE, Mehmet Erol YILDIRIM, DOĞAN ÜNAL

Üreterde epidermal kist

Fethi Ahmet ŞENOL, Arslan Özgen SOLMAZ, Serkan ALTINOVA

Prostat spesifik antijen ve türevleri prostat kanserini saptamadaki diagnostik önemi; etnik ve coğrafik varyasyon

Mahmoud MUSTAFA, Bedeir Ali-ELDEİN, Tarek MOHSEN, EL-Housseiny I. IBRAHİEM

Tekrarlayan amfizematöz pyelonefrit olgusunda tekrarlayan perkütan drenaj ve antibiyoterapi: Olgu sunumu

Bekir ARAS, Ayhan KARAKÖSE, Doğu Numan GÜNER, Turgut ALP, Bekir TURGUT, Ali AYDIN, Sabahattin AYDIN

Türkiye’de sünnet alışkanlıkları ve sonuçları

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURCU

Mesane paragangliyoması: Olgu sunumu

Sait ÖZBİR, Serdar KUŞDEMİR, Uğur BALCI, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreter obstrüksiyonu’nun nadir bir nedeni: Vasküler greft basısı. Olgu sunumu ve literatürlerin gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Bekir S. PARLAKTAŞ, Fatih FIRAT

Üç yaşındaki erkek çocukta mesane rabdomyosarkomu: Olgu sunumu

Ali Fuat ATMACA, N. Serdar UĞRAŞ, A. Erdem CANDA, Ziya AKBULUT, M. Derya BALBAY